fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu 1 czerwca br. podpisali list intencyjny, który stanowi wyraz woli podjęcia współpracy między instytucjami.

Przedmiotem powyższej współpracy będzie doskonalenie programu kształcenia Uczelni oraz prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli US w Poznaniu. Współpraca pomiędzy instytucjami pozwoli również na realizowanie części zajęć, jak również studenckich praktyk zawodowych w Poznaniu.

Strony wyraziły wolę organizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych, w szczególności wykładów, seminariów, konferencji, a także studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz opracowywania materiałów do publikacji naukowych. Współpraca pomiędzy instytucjami umożliwi prowadzenie wspólnych projektów o charakterze naukowo-badawczym, w tym współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Unii Europejskiej.
 
M. Biadasz