fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Szanowni Państwo!


W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie zwracamy się z uprzejmą prośbą do studentów oraz wykładowców
o wypełnienie Ankiety oceny jakości kształcenia.

Krótka ankieta będzie dostępna od 1 maja br. do 30 czerwca br. w portalu e-Ordo omnis:
  • dla studenta - na indywidualnym koncie w module e-student,
  • dla wykładowcy - na indywidualnym koncie w module e-prowadzący.
     
Wyniki ankiet pozwolą określić poziom Państwa satysfakcji z warunków w jakich realizowane są zajęcia oraz wskażą na obszary wymagające poprawy. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą do działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na naszej Uczelni.
 
Informujemy, że po każdej ankiecie przygotowany jest raport prezentujący wyniki ankiet dostępny na stronie www.ans.konin.pl  zakładka Uczelnia/Jakość kształcenia.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiet !