fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa stronyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zakończyła realizację projektu „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów  PWSZ w Koninie”, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. Konferencja podsumowująca projekt, który trwał ponad rok, odbyła się 24 maja 2016 r. w auli PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1
 
Konferencję otworzył, w imieniu prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia. Dokonał on także podsumowania projektu. Następnie wykład pt. „Efektywna komunikacja w innowacyjnym nauczaniu” wygłosiła mgr Teresa Piguła z PWSZ w Koninie. O wpływie innowacji na biznes mówił Zbigniew Bachta, Prezes Zarządu Instytutu Technologii sp. z o.o. Dr Tadeusz Neczyński, Prezes Zarządu Geotermii Konin sp. z o.o., wygłosił zaś wykład pt. „Wpływ ekoprzedsięwzięć na pobudzenie koniunktury dla small biznesu: Geotermia Konin – największy ekoprojekt w mieście szansą na powstanie i rozwój małych firm w otoczeniu”.  Na koniec konferencji wręczono nagrody i dyplomy studentom – laureatom konkursu na najlepszy biznes plan, którzy także zaprezentowali na forum główne założenia funkcjonowania planowanych przedsięwzięć (firma produkująca pellet, restauracja z ekologiczną żywnością oraz firma wdrążająca rozwiązania technologiczne z zakresu przydomowych elektrowni wiatrowych). Studenci podzielili się także wrażeniami z ostatniego pobytu w Norwegii (8-13 maja 2016 r.), w którym uczestniczyło 4 autorów najlepszych biznesplanów oraz kadra projektu – troje mentorów. Zrealizowali oni szereg wizyt studyjnych i uczestniczyli w seminariach w ośrodkach zajmujących się w Norwegii problematyką zrównoważonego rozwoju i ekoprzedsiębiorczości.

Konferencja była podsumowaniem projektu, który miał jeszcze lepiej przygotowywać absolwentów PWSZ w Koninie do wejścia na rynek pracy. W trakcie projektu „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” zajęcia prowadzone były przez ekspertów z Polski i Norwegii, po polsku i angielsku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (laptopy, tablice multimedialne). Głównym celem projektu było przygotowanie młodych ludzi do wyzwania przed jakim stoi każdy absolwent uczelni – jest nim znalezienie pracy. Może to być samozatrudnienie lub praca w firmie. Od kandydatów wymaga się rozmaitych kompetencji, przede wszystkim zawodowych, ale także samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Jest to uwarunkowane charakterem pracy oraz branży, w której funkcjonuje zakład. Coraz więcej firm wdraża technologie przyjazne środowisku i realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast niewiele uczelni w Polsce kształci studentów tak, żeby spełniali oczekiwania pracodawców w tym zakresie. Tymczasem to tendencja, która rozwija się dynamicznie w Europie i w Polsce, m.in. w wyniku realizacji wytycznych Unii Europejskiej. Studenci PWSZ w Koninie, którzy wzięli udział w projekcie SUSTMAN, zdobyli wiedzę w tym zakresie oraz oczekiwane przez pracodawców kompetencje miękkie i komunikacyjne. Efekty zrealizowanego projektu to m.in.:
 • ogółem 960 godz. zajęć warsztatowych dla studentów, w tym 58% w j. polskim i 42% w j. angielskim,
 • warsztaty z języka angielskiego podnoszące umiejętności językowe wykładowców,
 • warsztaty, seminaria wyjazdowe oraz wizyty studyjne studentów i kadry projektu w norweskich oraz w polskich ośrodkach zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej, ekorozwojem itd.,
 • przyrost wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonych procesów produkcji i usług o 97%,
 • przyrost wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie ekoprzedsiębiorczości o 60%,
 • przyrost wiedzy na temat podstawowych narzędzi Lean Management jako metody wspierania zrównoważonego rozwoju organizacji o 142%,
 • przyrost umiejętności w zakresie doskonalenia procesów przepływu materiałów przy użyciu technik Lean Management o 134%,
 • przyrost wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie umiejętności miękkich i komunikacji o 16%,
 • przyrost umiejętności wyrażania uczuć w języku angielskim o 37%,
 • przyrost umiejętności skutecznego prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę o 36%,
 • stworzenie przez studentów kilkunastu biznes planów otwarcia działalności gospodarczej z obszaru rozwiązań ekologicznych i oszczędzających zasoby.
Projekt „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” realizowany był ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni, w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 r. Całkowita wartość projektu 703 973 zł. Kwota dofinansowania: 633 575,70 zł, wkład własny: 70 397,30 zł. Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.

Po zakończeniu obecnej edycji nowy moduł studiów (obejmujący następujące zajęcia: ekoprzedsiębiorczość, umiejętności miękkie i komunikacja, zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług) zostanie na stałe wpisany do oferty uczelni. W trakcie kursu chętni studenci (wszystkich kierunków) zdobywają praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.sustman.pwsz.konin.edu.pl.
 
Ekdar


 
 
32724_img_9119
32725_img_9142
32726_img_9160
32727_img_9164
32728_img_9200
32729_img_9210
32730_img_9218
32731_img_9233
32732_img_9253
32733_img_9293