fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz mgr Wioletta Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku podpisali porozumienie o współpracy.

Niezwykle istotną kwestią dotyczącą współpracy jest możliwość uczestnictwa najzdolniejszych uczniów w zajęciach prowadzonych na Uczelni i zaliczenie wybranych przedmiotów, w przypadku podjęcia studiów na Wydziale Technicznym. Uczniowie będą również mieli okazję wziąć udział w pracach kół naukowych, prelekcjach i wykładach otwartych, co stanowi doskonałą okazję  do konsultacji z pracownikami naukowymi Uczelni.

Zawarte porozumienie pozwoli na organizację spotkań z uczniami i rodzicami w celu prezentacji kierunków studiów, zapoznania z bazą dydaktyczną, osiągnięciami i strategią rozwoju Uczelni.
 
M. Biadasz