fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Finał Konkursu Wiedzy o Rachunkowości i Finansach, zorganizowany przez naszą uczelnię oraz koniński oddział terenowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ‒ rozstrzygnięty! Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
 
Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz okolic. Polegał na przygotowaniu prezentacji ‒ na wyznaczony temat ‒ przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela prowadzącego.
W finale (14 kwietnia 2016) udział wzięło łącznie 9 zespołów. Nagrodzeni I miejscem uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku (z mgr Agnieszką Szmytką), przygotowali przedstawienie: „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wycena, ewidencja, prezentacja w bilansie. Wskaźniki zadłużenia”. Przekazowi merytorycznemu towarzyszyło nowatorskie i pełne humoru podejście do prezentowanych zagadnień.

Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, którzy razem z nauczycielem, mgr Anetą Kunicką, opracowali temat „Rozliczanie niedoborów, nadwyżek i szkód materiałów. Analiza pionowa bilansu”.
Natomiast trzecie miejsce zajęła grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (mgr Renata Burdzińska). Uczniowie wyjaśnili tajniki tematu „Należności z tytułu dostaw i usług ‒ ewidencja, wycena na dzień bilansowy, inwentaryzacja, odpisy aktualizujące, prezentacja w bilansie. Wskaźniki obrotowości należnościami”.

W finale znaleźli się również uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika oraz Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.
Kolejna edycja konkursu przewidziana jest na drugą połowę 2016 roku.

red.ARIA
32138_img_7959
32139_img_7977
32140_img_7974
32141_img_7962
32142_img_7967
32143_img_7960
32144_img_7966
32145_img_7965
32146_img_7969
32147_img_7958