fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zakład Pedagogiki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

zaprasza na

 Ogólnopolską Konferencję Naukową

W kręgu edukacji obywatelskiej dzieckapod honorowym patronatem 
Jego Magnificencji Rektora
prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka 

 
26 kwietnia 2016 r.

ul.Popiełuszki 4,

aula im. prof.Andrzeja NiekraszaProgram:
 
 

9:30 – 10:00


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 
 
10:00

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

 
 

10:00 – 11:30SESJA PLENARNA

 
 
 
 • Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski PWSZ w Koninie

Filozofia troski – kontekst edukacji obywatelskiej.
 
 • Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak UAM w Poznaniu WPA w Kaliszu, PWSZ w Koninie

Edukacja elementarna – jest w niej ukryty skarb – kiedy?.
 
 • Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn Uniwersytet w Białymstoku

Poznawanie środowiska lokalnego jako element wychowania obywatelskiego i patriotycznego.
 
 • Dr Przemysław Gąsiorek UAM w Poznaniu

Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju postaw obywatelskich – wybrane aspekty.
 
 • Występ zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach
              pod kierunkiem p. mgr Marzeny Katulskiej
 
 
11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
 
 
12:00 – 14:00 OBRADY W SEKCJACH
 

SEKCJA PIERWSZA
 
Moderatorzy: mgr Małgorzata Gałczyńska, mgr Marcin Olejniczak
 
 • Mgr Halina Paluszkiewicz, mgr Karolina Walczak Szkoła Podstawowa w Kawnicach

Jestem Polak mały – kształtowanie tożsamości narodowej u dziecka w wieku przedszkolnym – spojrzenie nauczyciela i rodzica.
 
 • Dr Anna Sobczyk UAM w Poznaniu WPA w Kaliszu
Wartości podstawowe w opinii studentów jako determinanty kształtowania podmiotowości w sferze publicznej.
 
 • Mgr Wiesława Kozłowska PWSZ w Koninie
   
Nauczanie narracyjne w kontekście kształtowania postaw prospołecznych i proobywatelskich.
 
 • Mgr Małgorzata Gałczyńska UAM w Poznaniu WPA w Kaliszu
   
Szkoła środowiskiem wprowadzającym dziecko w edukację obywatelską.
 
 • Dr Marianna Styczyńska PWSZ w Koninie UAM w Poznaniu WPA w Kaliszu
   
Organizowanie przestrzeni edukacyjnej wprowadzającej dziecko w kręg wartości obywatelskich.
 
 • Mgr Marcin Olejniczak PWSZ w Koninie
   
Wielokulturowość a tożsamość dziecka. Perspektywa edukacyjna.
 
 • Mgr Artur Cygan PWSZ w Koninie
   
Sieć lokalnego wsparcia jako przykład społeczeństwa obywatelskiego.
 
 • Mgr Ewa Łechtańska PWSZ w Koninie
   
Edukacja obywatelska w kontekście wybranych zapisów podstawy programowej edukacji elementarnej.
 
SEKCJA DRUGA
 
Moderator: mgr Małgorzata Chybicka, mgr Emilia Jakubowska
 
 • Monika Kadrzyńska studentka I roku studiów magisterskich UAM w Poznaniu WPA w Kaliszu
   
Świadomość własnej tożsamości w dobie multikulturalizmu.
 
 • Natalia Bąk, Natalia Marcinkowska studentki II roku SKN Młodych Pedagogów PWSZ w Koninie
   
Edukacja obywatelska w szkole – potrzeba czy konieczność?.
 
 • Milena Kwiatkowska studentka III roku SKN Młodych Pedagogów PWSZ w Koninie
   
Szkoła jako miejsce doświadczania obywatelskości przez dzieci.
 
 • Ewa Mazur, Daria Leszczak studentki II roku SKN Młodych Pedagogów PWSZ w Koninie
   
Młody obywatel – wychowanie w duchu patriotyzmu jako cel współczesnej szkoły.
 
 • Agata Leśniewska, Magdalena Nowacka studentki I roku PWSZ w Koninie
   
Nauczyciel w kształtowaniu świadomości obywatelskiej dziecka w środowisku lokalnym.
 
 • Justyna Popardowska, Kinga Wojciechowska studentki III roku SKN Młodych Pedagogów SKN Wizja PWSZ w Koninie
   
Wielokulturowość – szansa czy zagrożenie dla polskiej szkoły.
 
 • Agnieszka Matuszak, Daria Robak studentki I roku PWSZ w Koninie
   
Rola rodzica w edukacji obywatelskiej dziecka.
 
 • Mgr Małgorzata Chybicka PWSZ w Koninie
   
Aktualne wyzwania i zagrożenia edukacji obywatelskiej dziecka.
 
 
  
Komunikaty:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,W kręgu edukacji obywatelskiej dziecka’’, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 26 kwietnia 2016 roku. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Jednym z zadań edukacji dziecka jest edukacja obywatelska. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz złożoność problemów współczesnego świata stwarzają konieczność podjęcia refleksji dotyczących przynależności i tożsamości dziecka. Wobec pojawiających się wyzwań potrzebą codzienności staje się włączanie różnych podmiotów (nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży) w proces budowania priorytetów i kształtowania postaw prospołecznych, proregionalnych i proobywatelskich.
 
Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących kwestii:
 • W poszukiwaniu modelu edukacji obywatelskiej dziecka;
 • Konstrukcje i rekonstrukcje tożsamości dziecka. Perspektywa rodziny i szkoły;
 • Edukacja obywatelska i regionalna – propozycje rozwiązań metodycznych.
 
Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do: pracowników nauki, badaczy zajmujących się kwestią edukacji obywatelskiej i regionalnej, dyrektorów szkół i nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką.
 
Komitet naukowy:
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Koninie), 
Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. (Uniwersytet Mateja Bela w  Bańskiej Bystrzycy, Słowacja),
Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie),
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn (Uniwersytet w Białymstoku),
Prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
Doc. dr Elena Asmakovets (Państwowy Uniwersytet w Omsku, Rosja),
Doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy),
Dr Marianna Styczyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska (Uniwersytet w Białymstoku).
 
Komitet organizacyjny:
Dr Marianna Styczyńska – Przewodnicząca,
Mgr Małgorzata Chybicka,
Mgr Marcin Olejniczak,
Mgr Halina Warzychowska.
 
Sekretarz konferencji:
Mgr Iwona Powaga
Kontakt:
 • tel.: 63 249 71 60
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 120 zł. na rachunek bankowy: 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000 do dnia 14 kwietnia 2016 r. z dopiskiem: zgłoszenie – konferencja: ,,W kręgu edukacji obywatelskiej dziecka’’. Dla studentów studiów I stopnia oraz nauczycieli szkół i placówek współpracujących w obszarze realizacji studenckich praktyk pedagogicznych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie przewiduje się uczestnictwo bezpłatnie. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ Konin opłata 20 zł.
 
Organizatorzy planują wydanie monografii naukowej. O możliwościach publikacji uczestnicy konferencji zostaną poinformowaniu w osobnym komunikacie.
 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnicy Konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego w domu studenckim bądź w hotelu:
 • Dom Studenta nr 1, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin, tel.: 63 249 71 55 lub 63 249 71 70.
 • Dom Studenta nr 2, ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, tel.: 63 249 71 90 lub 63 249 71 91.
 • Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin, tel.: 63 24 37 600.
 
 Karta Zgłoszeniowa