fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Seminarium Naukowe ,,Praca socjalna XXI wieku’’ edycja III odbyło się 19 kwietnia w PWSZ w Koninie. 

W pierwszej części seminarium zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu fotograficznego pt. ,,Problemy społeczne regionu konińskiego w obiektywie’’ zorganizowanego przez Zakład Pracy Socjalnej oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Rektora PWSZ w Koninie prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka. Przy tej okazji otworzono również wystawę fotografii autorstwa nagrodzonych i wyróżnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Konina i regionu konińskiego.

Wystąpieniem otwierającym seminarium była prezentacja wygłoszona przez prof. nadzw. dra hab. Jakuba Bartoszewskiego (kierownika Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej) pt. ,,Pracownik socjalny a terapia rodzin’’, w której ukazane zostały kluczowe kompetencje pracownika socjalnego, zorientowanego na wartości.

Katarzyna Grabowska przedstawiła z kolei przykłady dobrych praktyk dotyczących działania Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie. Nowe wyzwania dla pracy socjalnej i pracowników socjalnych, w dobie społeczeństwa informacyjnego, stanowiły temat rozważań zaprezentowanych przez Marcina Olejniczaka.

Artur Cygan, z perspektywy  teorii pracy socjalnej i codzienności domu pomocy społecznej, ukazał zmieniające się zadania pracownika socjalnego. W dalszej części obrad Karol Łukowski (Fundacja ,,Bądź zaradny’’) omówił  wybrane obszary działania pedagoga ulicy.
Seminarium zakończyło wystąpienie studentek pracy socjalnej. Martyna Kowalczyk, Dominika Malesza, Karolina Szmagaj i Ewelina Majda  omówiły sprawdzone rozwiązania dotyczące funkcjonowania wybranych lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.

Kończąc obrady, w imieniu organizatorów Artur Cygan (kierownik Zakładu Pracy Socjalnej), złożył deklarację, iż zarówno konkurs fotograficzny jak również seminarium będą mieć nowe odsłony w przyszłym roku akademickim. 

Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Pracy Socjalnej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, Społeczno-Ekonomicznym Zespołem Badawczym PWSZ w Koninie oraz Studenckimi Kołami Naukowymi - ,,Pegaz’’ i ,,Wizja’’.

Artur Cygan
32053_13010705_580291825474313_5346050068377110105_n
32054_13015383_580291758807653_995018474781518892_n
32055_13015561_580291725474323_3696299654207575913_n
32056_13055411_580291735474322_920615189132051367_n
32057_13055582_580291545474341_3413173149059140510_n
32058_13062100_580291538807675_8615858309584109167_n