fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dr hab. prof. PWSZ Robert Szeklicki przedstawił w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Baczyńskiego w Koninie wykład popularnonaukowy pt. „Dlaczego warto być aktywnym i sprawnym fizycznie?”.

Treści wykładu były zorientowane na zagadnienia ruchowe młodzieży, ukazując przede wszystkim korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej oraz utrzymywania optymalnego z perspektywy zdrowia poziomu sprawności fizycznej. W kontekście rekomendacji dotyczących poziomu aktywności fizycznej wskazano na negatywne konsekwencje często nieuzasadnionych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego.

W końcowej części wykładu licealistom przedstawiono ofertę aktualnych i planowanych kierunków studiów w PWSZ w Koninie, ze szczególnym podkreśleniem możliwości studiowania na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia.
 
Spotkanie odbyło się 18 kwietnia.