fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie okazali się bardzo kreatywni, czego dowodem są stworzone przez nich biznes plany związane z działalnością proekologiczną. Powstały one w ramach dodatkowych zajęć projektowych, współfinansowanych ze środków funduszy norweskich. Seminarium podsumowujące I semestr zajęć dydaktycznych zrealizowanych w ramach projektu „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” odbyło się 30 marca 2016 r.
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ciągle się rozwija, by jeszcze lepiej przygotowywać absolwentów do wejścia na rynek pracy. Właśnie w tym celu realizowany jest projekt SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, który ma wyposażyć studentów w dodatkową wiedzę i umiejętności poszukiwane na zmieniającym się europejskim i polskim rynku pracy. Stworzono nowy międzywydziałowy moduł studiów, gdzie realizowany jest cykl szkoleń obejmujący następujące zajęcia: ekoprzedsiębiorczość, umiejętności miękkie i komunikacja, zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług, a także wyjazdy na warsztaty w Polsce i Norwegii. W trakcie kursu chętni studenci ze wszystkich kierunków zdobywają praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Po jego zakończeniu nowy moduł  studiów zostanie na stałe wpisany do oferty uczelni. Udział w projekcie jest bezpłatny dla zainteresowanych studentów wszystkich kierunków i specjalności.
 
Zajęcia (120 godzin) prowadzone są przez ekspertów (w przypadku wybranych seminariów i warsztatów wyjazdowych oraz konferencji przez wykładowców z Polski i Norwegii), po polsku i angielsku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablety, tablice multimedialne). Głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do wyzwania przed jakim stoi każdy absolwent uczelni – jest nim znalezienie pracy. Może to być samozatrudnienie lub praca w firmie. Od kandydatów wymaga się rozmaitych kompetencji, przede wszystkim zawodowych, ale także samoorganizacyjnych i interpersonalnych. Jest to uwarunkowane charakterem pracy oraz branży, w której funkcjonuje zakład. Coraz więcej firm wdraża technologie przyjazne środowisku i realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Natomiast niewiele uczelni w Polsce kształci studentów tak, żeby spełniali oczekiwania pracodawców w tym zakresie. Tymczasem to tendencja, która rozwija się dynamicznie w Europie i w Polsce, m.in. w wyniku realizacji wytycznych Unii Europejskiej. Studenci PWSZ w Koninie, którzy wzięli udział w projekcie SUSTMAN, zdobyli wiedzę w tym zakresie oraz oczekiwane przez pracodawców kompetencje miękkie i komunikacyjne.
 
W ramach modułu „ekoprzedsiębiorczość” studenci przygotowali realne biznesplany, by w przyszłości otworzyć swoje „ekofirmy”. Pracowali w grupach 3 lub 4 osobowych. Spośród grupy studentów, którzy skończyli I edycję projektu, wyłoniono cztery grupy, które przygotowały najlepsze biznesplany. Zostały one zaprezentowane podczas seminarium podsumowującego I semestr projektu, które odbyło się 30 marca 2016 r. na uczelni.
 
Następnie zostaną one ocenione wraz z najlepszymi pracami powstałymi w trakcie trwającej II edycji projektu. Autorzy najlepszego biznesplanu wyjadą w maju 2016 r. na warsztaty do Norwegii.
 
Podczas seminarium dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia, podsumował dotychczasowe efekty projektu. Swoje opinie nt. założeń projektu i przebiegu zajęć wyrazili także studenci, którzy zakończyli już zajęcia w projekcie. Jak podkreślili, nauczyli się bardzo wiele oraz zdobyli wiedzę potrzebną do wejścia na rynek pracy lub otwarcia własnej działalności gospodarczej. W ich samoocenie projekt przyczynił się także do rozwoju kompetencji miękkich i pozwolił im „podszkolić” specjalistyczny język angielski. Opinie o poszczególnych modułach zajęć przedstawili także mentorzy-opiekunowie poszczególnych bloków zajęciowych: dr Karina Zawieja-Żurowska, mgr Beata Łazarska i dr Artur Zimny. Podsumowania efektów warsztatów i wyjazdów w I semestrze dokonał prof. dr hab. Wojciech Nowiak. Podczas seminarium rozmawiano także o wykorzystanie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w projekcie i w zrównoważonym biznesie.
 
Projekt „SUSTMAN – przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” realizowany jest w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie: Rozwój Polskich Uczelni, w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 r. Całkowita wartość projektu 703 973 zł. Kwota dofinansowania: 633 575,70 zł, wkład własny: 70 397,30 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków funduszy norweskich i krajowych.

Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.sustman.pwsz.konin.edu.pl.

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.
 
Autor: Ekdar
 
31748_img_7660
31749_img_7673
31750_img_7676
31751_img_7693
31752_img_7694
31753_img_7700
31754_img_7705
31755_img_7719
31756_img_7735
31757_img_7744
31758_img_7767
31759_img_7771
31760_img_7776
31761_img_7781