fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki UsługPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydział Społeczno-Ekonomiczny


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 
 
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

 
 
 
Konin, 8 kwietnia 2016 r.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul. Przyjaźni 1,sala 5 B
 
 
                                                                                          
 
 
Patronat medialny
Miesięcznik „Rachunkowość”
 

 
 

Problematyka i cel konferencji:
 
Konferencja poświęcona jest problematyce związanej z finansami i rachunkowością jednostek gospodarczych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki mają szanse zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe skupione wokół aktualnych wyzwań przed którymi stoją finanse i rachunkowość.
 
Bloki tematyczne:
 
Finanse i podatki:
 • Finanse i podatki gospodarstw domowych,
 • Finanse i podatki gospodarstw rolnych,
 • Specyficzne uwarunkowania finansów mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • Finanse banków i parabanków,
 • Finanse i podatki w gospodarce leśnej,
 • Nowe nurty w finansach (finanse behawioralne, finanse mafijne, zielone finanse itp.),
 • Finanse a inne dyscypliny nauki.
 
Rachunkowość:
 • Wycena w systemie rachunkowości,
 • Miary finansowe i niefinansowe w systemie rachunkowości,
 • Odpowiedzialność służb finansowo-księgowych,
 • Etyczne i psychologiczne uwarunkowania rachunkowości,
 • Specyficzne uwarunkowania rachunkowości przedsiębiorstw, banków, gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń,
 • Rachunkowość w gospodarce leśnej,
 • Kierunki wykorzystania informacji z systemu rachunkowości,
 • Rachunkowość a inne dyscypliny nauki.
Program konferencji
9:00 -10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00-10:10

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

  Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

 
10:10-11:20
SESJA PLENARNA

 
  Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Bera
Uniwersytet Szczeciński


 
  prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Pomiar ekonomiczny w kontekście prawa, sprawiedliwości, moralności i zwyczaju. Wokół problemów rozumienia etyki rachunkowości
  prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa
Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie

 
Drzewa w systemie rachunkowości jednostek gospodarczych
 

dr inż. Małgorzata Cieciura
Uniwersytet Szczeciński

Przesłanki rachunkowości behawioralnej we współczesnej gospodarce

11:20-11:40  

PRZERWA KAWOWA

11:40-13:00

SESJA I

  Moderator:
prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 
 
dr Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński
Modelowanie polityki rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  dr Krzysztof Waliszewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Unia rynków kapitałowych jako europejska inicjatywa integracyjna w obszarze finansowym
 
mgr Małgorzata Blecheisen
State Street Bank GmbH Poland Branch
Wpływ celowych zniekształceń elementów sprawozdania finansowego na decyzje inwestycyjne
 
mgr Jarosław Bogusław Wedler
“SAC-MET” Swiss-American Investment Fund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Struktura informacyjna czasoprzestrzeni rachunkowej

13:00-13:20

PRZERWA KAWOWA

13:20-14:40

SESJA II

  Moderator:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa
Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 
  dr Robert Rogaczewski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wpływ logistyki na rentowność i płynność finansową przedsiębiorstwa
 
dr Konrad Kochański
Uniwersytet Szczeciński

mgr Przemysław Jóźwiak 
Bank Spółdzielczy w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Przesłanki i determinanty zastosowania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w polskich bankach spółdzielczych
 
mgr Małgorzata Stawicka
Ceny wewnętrzne w rozliczaniu kosztów
  mgr Michał Piechocki
K. Helińska i Wspólnicy sp. k.

Ceny transferowe jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorców w świetle ogłoszonych zamierzeń Ministerstwa Finansów
  dr Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Finansowanie projektów z funduszy europejskich na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego
14:40-15:00

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

15:00

UROCZYSTY OBIAD


 
 
Uczestnictwo i publikacja:
 
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o przesyłanie wypełnionej „karty zgłoszenia” i artykułu napisanego według wymagań zawartych we wskazówkach dla autorów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej monografii pt. „Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości”, wydanej przez Wydawnictwo PWSZ w Koninie (4 pkt).
 
Terminy i opłaty:
 
Termin zgłaszania udziału w Konferencji – 15 marca 2016 r.
Koszt udziału w Konferencji (wraz z publikacją) – 290 zł brutto[1]
Termin płatności – 25 marca 2016 r.
Termin przesłania artykułu – 30 kwietnia 2016 r.
 
Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto: BZ WBK 3 O/Konin
 
67 1500 1461 1214 6002 7586 0000
 
z dopiskiem „Konferencja FiR Imię i Nazwisko”
 
Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na początku kwietnia br.
 na stronie internetowej www.ans.konin.pl
 


[1] Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą w terminach: 7/8 kwietnia i 8/9 kwietnia 2016 r


Rada Programowa Konferencji:

prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa – Przewodniczący Rady – Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa              w Koninie
prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Perez – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. nadzw. Marzena Strojek-Filus – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Małgorzata Cieciura – Uniwersytet Szczeciński
dr Artur Zimny – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie


Komitet Organizacyjny:
 

dr Agnieszka Szymanowska – Przewodnicząca Komitetu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr Hanna Czaja-Cieszyńska – Uniwersytet Szczeciński
dr Konrad Kochański – Uniwersytet Szczeciński
dr Adam Lulek – Uniwersytet Szczeciński
dr Przemysław Pietrzak – Uniwersytet Szczeciński
dr Beata Sadowska – Uniwersytet Szczeciński
mgr Bronisław Bryl – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Przemysław Jóźwiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Katarzyna Laskowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
mgr Anna Waligórska-Kotfas – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie


 
Dodatkowe informacje:
 
dr Agnieszka Szymankowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
mgr Katarzyna Laskowska
tel. 63-249-72-50
 
Karta zgłoszenia

Wskazówki dla autorów

Zaproszenie