fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

O zachowaniach przemocowych w rodzinie, jego skali i następstwach mówili 4 kwietnia uczestnicy seminarium, które odbyło się w PWSZ w Koninie. ‒ To zjawisko często skrywane ‒ ubolewa prof. Jakub Bartoszewski.
 
‒ Skala zachowań przemocowych budzi zaniepokojenie środowisk medycznych, wychowawczych oraz odpowiedzialnych za ustawodawstwo. Tylko w 2014 roku policja odnotowała blisko 90 tysięcy interwencji w takich przypadkach ‒ podkreśla prof. Bartoszewski, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, która seminarium zorganizowała. ‒ Należy również podkreślić, że wiele tego rodzaju przestępstw nie jest zgłaszanych. Niestety, przebywanie w takim środowisku skutkuje nie tylko konsekwencjami natury fizycznej, ale i psychicznej ‒ dodaje.

Seminarium, które odbyło się 4 kwietnia, miało dwie odsłony. Podjęto zagadnienia związane przede wszystkim ze skutkami doświadczenia przemocy, jakich doznaje psychika ofiary. Omówiono ostrą reakcję na stres, fobię społeczną, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia adaptacyjne, somatyzacyjne, dysocjacyjne, odżywania, a także aleksytymię, czyli niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania.

aria