fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Pod hasłem Szkolne laboratorium doświadczania sztukiodbyło się III Studenckie Seminarium Naukowe z cyklu „Dziecko w codziennej przestrzeni edukacyjnej”. Tematyka obrad obejmowała zagadnienia związane ze aktualnym statusem sztuki, aktywności twórczej dziecka, edukacji artystycznej w odniesieniu do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Rozważania dotyczyły wizji edukacji i jej celów, które zawierają się w paradygmacie konstruktywistycznym. Im poświęcone było wystąpienie dr. Pawła Trzosa, którym otworzył spotkanie, oraz prezentacja studentów I roku pedagogiki dotycząca obiektywnego i subiektywnego kontekstu badań nad edukacją dzieci. Część wystąpień stanowiły prezentacje dokonań badawczych studentów, prowadzonych na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej (promotor – dr P. Trzos). I tak, K. Zielińska omówiła kwestie dotyczące kształtowania się pojęć na poziomie wczesnej edukacji dziecka, N. Stuczyńska zreferowała zagadnienia dotyczące edukacyjnego potencjału baśni i „bajania”, M. Kwiatkowska przedstawiła referat na temat tożsamości roli dziecka-aktora, natomiast N. Ziółkowska skupiła swoją uwagę na prezentacji zagadnienia związanego ze społecznym funkcjonowaniem dzieci w szkole. Ponadto studentki z SKN „Wizja” (E. Skitek, K. Wojciechowska) przedstawiły referaty na temat aktualnych trendów w edukacji plastycznej i muzycznej dziecka. Kończąca seminarium prezentacja M. Olejniczaka dotyczyła kwestii złożoności relacji między edukacją a twórczością w dobie społeczeństwa informacyjnego.   

Seminarium odbyło się 16 grudnia i zgromadziło blisko 70 uczestników (głównie studentów pedagogiki). – W związku z debiutem naukowym, było niewątpliwie cennym doświadczeniem dla prelegentek, wartościową okazją do wymiany myśli na temat edukacji dziecka i sposobnością dzielenia się doświadczeniami badawczymi – podsumował seminarium Marcin Olejniczak, jego współorganizator.

Seminarium zorganizowane zostało przez Zakład Pedagogiki, Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy oraz Studenckie Koło Naukowe „Wizja”.


 
30027_seminarium-16.12.2015-006
30028_seminarium-16.12.2015-010
30029_seminarium-16.12.2015-019
30030_seminarium-16.12.2015-020
30031_seminarium-16.12.2015-021
30032_seminarium-16.12.2015-024
30033_seminarium-16.12.2015-027
30034_seminarium-16.12.2015-043
30035_seminarium-16.12.2015-046
30036_seminarium-16.12.2015-047
30037_seminarium-16.12.2015-052