fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne II” odbyła w PWSZ w Koninie. Uczestniczyli w niej i przedstawiali wyniki swoich badań zarówno naukowcy, jak i studenci.
 
Wykłady odbywały się w czterech sekcjach (wśród nich jedna studencka). Zagadnienia związane z pracą socjalną i pomaganiem były ujmowane m.in. z perspektywy filozoficznej, etycznej, prawnej, socjologicznej. Prace w nich poprzedziły wykłady plenarne. Doc. dr hab. Marián Palenčár z Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach mówił o samotności współczesnego człowieka. Ma ona bowiem swoje pozytywy jak i negatywy. Z jednej strony powoduje otwarcie się na siebie – to jej dobry aspekt, z drugiej jednak – zamykanie się na środowisko, nienawiązywanie relacji – jest zjawiskiem ujemnym i stanowi wyzwanie dla pracy socjalnej. Dr Kazimiera Król z PWSZ w Koninie zajęła się (od strony prawnej) tak aktualnym dziś tematem imigracji i uchodźctwa oraz rolą pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom tych zjawisk. Natomiast dr Kinga Przybyszewska z PWSZ w Płocku przedstawiła działania pomocy społecznej wobec rodzin wielodzietnych i niepełnych w województwie mazowieckim.
– Myślę, że dla naszych studentów tego kierunku ważne było wystąpienie Iwony Matysiak z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która mówiła o krajowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 i działaniach rządu
w tym zakresie – zauważył po konferencji prof. dr hab. Jakub Bartoszewski, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie.

Prof. Bartoszewski podkreślił, że spotkanie spełniło swoje zadanie. – Pozwoliło porównać wyniki badań w podejmowanych w innych krajach, mieliśmy bowiem prelegentów z zagranicy, ze Słowacji, Ukrainy i Mołdawii. Niezwykle ciekawy, choć nie tylko ten, był temat stresu pourazowego, który wystąpił u ukraińskich żołnierzy w trwającym konflikcie ukraińsko-rosyjskim i metodach zapobiegania skutkom tego stresu – podsumował.

Konferencja odbyła się 17 listopada pod patronatem prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jej organizatorami były: PWSZ w Koninie (Zakład Pracy Socjalnej i Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet Iwana Franki.
 
aria
 

  
29259_img_5246
29261_img_5255
29262_img_5263
29263_img_5266
29264_img_5288
29265_img_5293
29266_img_5295