fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 6 października 2015 r. Zaproszonych gości, wykładowców i studentów powitał w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie.

W minionym roku akademickim ze społeczności akademickiej naszej Uczelni odeszli długoletni pracownicy: profesorowie Marian Walczak i Wiesław Krzyżaniak oraz pani Jolanta Przybylak. Po powitaniu gości, na prośbę JM Rektora, uczczono ich pamięć minutą ciszy. Następnie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak w przemówieniu inauguracyjnym mówił o zmianach jakie zaszły na Uczelni, zagrożeniach przed nią stojących oraz o planach na przyszłość, także tych związanych z uruchomieniem nowych kierunków.

Kolejnym, ważnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń państwowych i wręczenie medali zasłużonym pracownikom Uczelni. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczone zostały Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę mgr Wiesława Teresa Kozłowska zaś Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę dr Edyta Bielik. Odznaczenia wręczył Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Senat Uczelni podjął uchwały o przyznaniu odznaczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jej pracownikom oraz absolwentom. Wręczył je podczas inauguracji prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie. Za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz wybitne zasługi dla rozwoju i promowania Uczelni, najwyższym odznaczeniem uczelnianym, czyli Złotym Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie, odznaczony został dr Jerzy Jasiński. Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Uczelni, za wzorową pracę dydaktyczną i organizacyjną oraz działalność na rzecz jej promocji, wyróżnieni zostali pracownicy: mgr Tomasz Elsner, mgr Patrycja Herman-Wróbel, mgr Marcin Olejniczak, mgr Renata Sieczkowska, mgr Elżbieta Wilińska-Hajewska oraz absolwentka pracy socjalnej mgr Katarzyna Grabowska.

W tym wyjątkowym dniu Uczelnia uhonorowała także swoich szczególnie zasłużonych pracowników, którzy przyczynili się do jej rozwoju i przysporzyli jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu „Honorowego Profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie”. Tytuł ten, na wniosek Rektora, przyznaje Senat. Otrzymali go w tym roku prof. Stefan Bosiacki oraz prof. Jan Grzesiak.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń glos zabrali zaproszeni goście: Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski; dr Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta Konina i przewodniczący Konwentu Uczelni oraz mgr Urszula Adamska, Prezes Stowarzyszenia Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wręczyła ona także odznaki Zasłużony dla Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. zw. dr. hab. Mirosławowi Pawlakowi oraz dr Kazimierze Król.

Immatrykulację studentów pierwszego roku studiów, przyjętych z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym, poprowadził dr  Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia, który przyjął od nich ślubowanie na sztandar PWSZ w Koninie i wręczył im listy immatrykulacyjne. Uroczystej immatrykulacji poprzez uderzenie berłem dokonał zaś JM prof. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie.

Następnie wykład inauguracyjny „Kapelusze edukatora” wygłosi prof. zw. dr hab. Roman Lewicki. Wykład był krótkim wstępem do refleksji nad funkcją i znaczeniem edukatorów w naszym systemie edukacyjnym, co jest przedmiotem badań prowadzonych przez profesora Lewickiego (uczestnicy uroczystości otrzymali ankiety, które pomogą mu w ich realizacji, a wyniki zostaną zaprezentowane w jednym z uczelnianych czasopism). Samo słowo „edukator” jest dość nowe w sensie nazwy osobowej. Kojarzone jest często i utożsamiane z pojęciem „nauczyciel”, choć nie jest tożsame. Widzimy to na przykładzie zawodów przyszłości, np. „edukator zdrowia” funkcjonujący w życiu i języku potocznym już intuicyjnie przez zwykłego zjadacza chleba jest odróżniany od „nauczyciela zdrowia”, co już nawet z nazwy brzmi dość dziwnie. Kim więc jest edukator, skoro nie jest tożsamy z nauczycielem? Jest to osoba nadal niezauważana w oświacie, która zajmuje się nie tylko kształceniem ale także wychowaniem, inicjowaniem i koordynacją rozwoju innych, analitykiem ich doświadczeń itd. Czy jest to więc zawód nad zawodami? Może tak, gdyż obejmuje inne role edukacyjne oprócz nauczycielskich, tak więc edukator może być jednocześnie mentorem, instruktorem, doradcą, tutorem, przewodnikiem, facylitatorem, coachem itd. Nauczyciel jest bowiem tylko jedną z ról w procesie edukacyjnym, w którym role często się zmieniają i przenikają. Edukator to pojęcie nadrzędne, konglomerat rożnych ról edukacyjnych i cech.

Dobry edukator powinien posiadać swoiste właściwości: osobowe (najważniejsze w kontaktach z edukowanymi), intelektualne, dydaktyczne, wychowawcze (obejmujące także postawę emocjonalną edukatora). Są one swoistym konglomeratem, przeplatają się w różnych proporcjach u różnych edukatorów, którzy edukują także poprzez swoją postawę i przez to, co sobą reprezentują i kim są. Jak powiedział Seneka Młodszy, „Najmniej robi się tym, co się mówi (…) a najwięcej tym, jakim się jest”, czyli zależy to  w zasadzie od tego „jaki mamy kapelusz”. Czy będzie to czapka błazna, magika, mędrca, melonik dżentelmena itd.

Po wykładzie wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Otrzymali je: z Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – Mariusz Mateusz Sikorski, absolwent kierunku wychowanie fizyczne, promotor pracy dr Andrzej Mroczkowski; Estera Skibińska, absolwentka kierunku turystyka i rekreacja, promotor pracy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niezgoda; z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego: Paulina Półrul, absolwentka kierunku filologia, promotor pracy dr Marta Woźnicka; Justyna Winkiel, absolwentka kierunku pedagogika, promotor pracy dr Paweł Trzos; Zofia Waleriańczyk, absolwentka kierunku praca socjalna, promotor pracy dr Kazimiera Król; Ewelina Antczak, absolwentka kierunku zarządzanie, promotor pracy dr hab. Ewa Jerzyk; Ilona Cicha, absolwentka kierunku fizjoterapia, promotor pracy dr Marzena Wiernicka; z Wydziału Technicznego: Krzysztof Misiak, absolwent kierunku budownictwo, praca napisana pod kierunkiem dra inż. Piotra Świty oraz Dominik Derdziński, absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn, praca napisana pod kierunkiem dra inż. Roberta Cieślaka.

Na koniec inauguracji wystąpiła Barbara Lewandowska, przewodniczącą Samorządu Studenckiego, która jak na studentkę bezpieczeństwa wewnętrznego przystało, w krótkich, żołnierskich słowach powitała studentów I roku w murach uczelni.

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur”. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór PWSZ w Koninie pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłko.

Żywić należy nadzieję, że zainaugurowany rok akademicki będzie dla Uczelni jeszcze lepszy od poprzedniego, a nowym studentom zapadną głęboko w serce słowa złożonej przysięgi: „Ślubujemy rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz nieustannie dążyć do rozwoju własnej osobowości, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i dobre obyczaje akademickie, swoim postępowaniem bronić godności oraz dobra całej wspólnoty akademickiej mojej Uczelni”.


Pełna relacja fotograficzna za kilka dni.

ekdar W.