fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbył się 29 września. W auli im. Jana AP Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego powitał ich, w imieniu prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia.

Dla studentów I roku sposób zdobywania wiedzy na uczelni jest czasami przerażającym „novum”. Nie ma tu dzwonków, dzienników zajęć ani prowadzenia „za rękę” przez nauczycieli, jak to czasami bywało w szkołach ponadgimnazjalnych. Student, jak każdy dorosły człowiek, jest teraz sam odpowiedzialny za siebie, od niego zależy, jak efektywnie i skutecznie będzie zdobywał wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy. By pomóc młodym ludziom w jak najszybszym i jak najlepszym odnalezieniu się na uczelni, organizowany jest co roku Dzień Adaptacyjny.

Tegoroczny otworzył dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia, który zapoznał studentów ze strukturą i bazą uczelni. W dalszej części spotkania dowiedzieli się oni o zasadach funkcjonowania Centrum Obsługi Studenta, pobieraniu opłat za studia oraz możliwościach ubiegania się o pomoc materialną. Uzyskali niezbędne informacje na temat Biblioteki Uczelnianej, organizacji kształcenia językowego oraz zajęć z wychowania fizycznego i działalności Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Zawodowego.

Wśród niezbędnej wiedzy o funkcjonowaniu studenta na uczelni znalazły się informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia dla studentów I roku z BHP, zasad ubezpieczenia NNW i OC, możliwościach wyjazdów zagranicznych. Do włączania się aktywnie w życie uczelni i Samorządu Studentów zachęcała przewodnicząca samorządu. W drugiej części Dnia Adaptacyjnego studenci poszczególnych kierunków spotkali się z władzami wydziałów i kierownikami poszczególnych katedr lub zakładów, w celu omówienia zagadnień organizacyjnych.

Życzymy wszystkim studentom I roku, by szybko odnaleźli się w nowej dla nich rzeczywistości akademickiej oraz samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy!!!
ekdar


 

 

 


 

  

28336_img_3462
28347_img_3448
28348_img_3463
28349_img_3465
28350_img_3473
28351_img_3477