fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Konferencja poświęcona wodociągom i kanalizacji zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie odbyła się 21 września 2015 r. W imieniu prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, uczestniczyła w niej dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji. Wydział Techniczny PWSZ w Koninie reprezentowała dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak, dziekan wydziału.
 
PWiK w Koninie realizuje obecnie zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – II etap”. Jego celem jest poprawa jakości oczyszczanych ścieków, poprzez np. renowację przewodów grawitacyjnych i tłocznych, liczących łącznie prawie 13 km, 305 studni i 7 komór ściekowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mokrej. Przeprowadzana jest termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg. Inwestycja obejmuje także zakup dwóch specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Podczas konferencji rozmawiano także m.in. o sytuacji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, możliwościach inwestycyjnych i efektywnym wykorzystaniu środków unijnych w tym zakresie oraz obowiązujących aktach prawnych dotyczących gospodarki wodnej.
 
ekdar