fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, podpisał 22 lipca 2014 r. umowę o współpracy z Energą – Operator SA, której głównym założeniem jest objęcie przez firmę patronatu nad kierunkiem energetyka oraz ufundowanie stypendiów dla studentów tego kierunku. Jest to efektem przekonania o konieczności wspólnego działania uczelni i firmy Energa – Operator SA na rzecz promowania edukacji oraz potrzeby stworzenia perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów PWSZ w Koninie.
 
Współpraca pomiędzy uczelnią a firmą gwarantuje szereg korzyści, od stypendiów dla studentów III semestru studiów na kierunku energetyka, po  możliwość odbywania praktyk studenckich oraz staży w Energa – Operator SA. Studenci mają również  możliwość pisania prac dyplomowych z zakresu działalności spółki. Firma w ramach patronatu zobowiązała się także do realizacji prelekcji merytorycznych, warsztatów dla studentów oraz wycieczek terenowych.