fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego m.in. studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do ww. Uchwały.

Zgodnie z Regulaminem kandydatów do stypendium mogą proponować rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”). W PWSZ w Koninie kandydatów do stypendium proponuje Prorektor ds. Kształcenia. Kontakt do sekretariatu 63 249 72 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
  1. publikacje naukowe,
  2. uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  3. udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  4. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:

 1. zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat - piętro V, pokój 534

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi w listopadzie br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Termin składania wniosków: do 30 września 2015 r.

Pliki do pobrania: