fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny, p.o. prorektora ds. kształcenia, dr hab. Jakub Bartoszewski, wykładowca Zakładu Pracy Socjalnej oraz mgr Patrycja Herman-Wróbel, kierownik Biura Rektora gościli w terminie 5-8 lipca br. w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. 

Podczas pobytu zaplanowane zostało spotkanie z dr. doc. inż. Vladimirem Hiadlovsky, rektorem słowackiej Uczelni. W oficjalnym spotkaniu udział wzięli również dr doc. Janka Klinckova, prorektor ds. kształcenia oraz dr doc. Katarina Chovancova, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i promocji. 

Rektorzy sygnowali umowę o współpracy międzynarodowej, która w szczególności obejmuje: gościnne wykłady i prelekcje, wymianę pracowników naukowych i studentów w ramach programów badawczych i dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, seminariów oraz spotkań naukowych i konferencji. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
             
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy utworzony został 1 lipca 1992 roku. Obecnie jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w kraju, kształcącym 10.000 studentów na trzech poziomach studiów.
 
Patrycja HW

27937_dsc_0987
27938_dsc_0995
27939_dsc_0998
27940_dsc_1007
27941_dsc_1014
27942_dsc_1022