fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png


Zakończył się 4-letni projekt „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. – Osiągnęliśmy założone w nim cele – zapewnił w podsumowaniu dr hab. inż. Edward Pająk, jednocześnie koordynator projektu i kierownik Katedry Mechaniki i Budowy Maszyn.
 
– Kierunki techniczne, to kierunki dla nas bardzo, bardzo ważne – podkreślił podczas otwarcia konferencji prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie. – Intensywnie pracujemy nad ich rozwojem, chcemy też tworzyć nowe, takie, które dobrze będą się wpisywały w tendencje na rynku pracy – zadeklarował.

– W 2008 r. prognozy OBOP wskazywały zapotrzebowanie na inżynierów specjalistów na poziomie 45 tysięcy. A u nas nabór na mechanikę spadał. Dlaczego? Zrobiliśmy badania – wspominał prof. Pająk. – Dzięki nim zdiagnozowaliśmy problem i określiliśmy cele naszego projektu – wyjaśniał.

Te cele to: wzrost liczby studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalne stypendia dla najlepszych  z nich, wprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i informatyki, zacieśnienie współpracy z pracodawcami, wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz polityki równości szans, czyli podniesienie liczby dziewcząt na tym kierunku.
Rezultaty okazały się lepsze niż zakładano, oczekiwano bowiem wzrostu naboru do 60 osób rocznie, a tymczasem choć w pierwszym roku były to 52, to w następnych 83, 85 i 77 osób. Większa będzie także liczba absolwentów z „projektowych” naborów. W tym roku planowano ich 30, a będzie 37. W następnych latach tendencja powinna się utrzymać.

Stypendia  otrzymało w tym czasie 120 osób (średnio po 500 zł miesięcznie). Wzrosła także liczba dziewcząt na mechanice. W 2008 było ich 11, teraz jest 20.
Rozszerzyło się też grono partnerów – lokalnych pracodawców. Obecnie są to m.in. Huta Aluminium, Spółdzielnia Mleczarska Mona, Franspol, Kupsik i miejskie spółki, jak PWiK itp., które przyjmowały studentów na praktyki.  I oni są zadowoleni ze współpracy. – Wprowadzony system kształcenia świadczy o nowoczesnym pro-przemysłowym kształceniu inżynierów. Jego dopełnieniem są warsztaty, które pozwalają na zapoznanie się z całym procesem technologicznym produkcji – powiedział Paweł Rutecki, organizator studenckich warsztatów w Hucie Aluminium Konin.

Spotkanie odbyło się 17 czerwca  w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków  matematycznych, przyrodniczych i technicznych”, działania 4.1, poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
aria
19219_dsc01576
19220_dsc01577
19221_dsc01578
19222_dsc01581
19223_dsc01588
19224_dsc01594
19225_dsc01595
19226_dsc01596
19227_dsc01599
19228_dsc01601
19229_dsc01602
19230_dsc01603
19231_dsc01605
19232_dsc01607
19233_dsc01611
19234_dsc01612
19235_dsc01614
19208_dsc01558
19209_dsc01559
19210_dsc01564
19211_dsc01565
19212_dsc01566
19213_dsc01567
19214_dsc01568
19215_dsc01569
19216_dsc01571
19217_dsc01574
19218_dsc01575