fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

 

W odpowiedzi na apel Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie razem z władzami miejskimi i powiatowymi postanowiła włączyć się w organizację obchodów 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. W Komitecie Organizacyjnym zgodzili się uczestniczyć: Ireneusz Niewiarowski, senator RP (przewodniczący), Sławomir Lorek, zastępca prezydenta Konina, Małgorzata Waszak, starosta koniński, dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w Koninie, Lucyna Lenard-Woźniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, Dariusz Sypuła, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Obchody rocznicy wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku i które były początkiem wielkiej zmiany ustrojowej oraz początkiem „powrotu” Polski do Europy, odbywać  się będą w Koninie w dniach od 17 lutego do 4 czerwca  2014 roku.
W ramach konińskich obchodów rcznicy wyborów odbędą się: konkurs plastyczny „Ku wolności” dla dzieci w wieku 10-13 lat, konkurs plastyczny „Ku wolności” dla młodzieży w wieku 13-16 lat oraz konkurs wiedzy historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  piknik patriotyczno-sportowy z okazji Święta Flagi, konferencja historyczna „Ku wolności” oraz  Festyn Wolności i happening „Żywa flaga”. Harmonogram imprez znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Koninie, Starostwa Powiatowego w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz instytucji współorganizujących obchody.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się do obchodów tego wyjątkowego święta przez uczestnictwo uczniów w konkursach i pozostałych imprezach przygotowanych z myślą o młodzieży i dla młodzieży.

tekst: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.


 
  
4 czerwca  Festyn Wolności oraz happening  "Żywa Flaga"

godz. 12:00

Bulwar Nadwarciański

 


List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja prasowa Ireneusza Niewiarowskiego senatora RP