fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zakład Pracy Socjalnej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
serdecznie zaprasza

do udziału w konferencji naukowej

„Problematyka regionu konińskiego w świetle badań studentów
PWSZ w Koninie”,
pod honorowym patronatem JM Rektora PWSZ w Koninie prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka,

która odbędzie się 30 maja 2014 r.

ul. ks. J. Popiełuszki 4, sala 50, godz.10:00-14:00.
Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej
mgr Artur Cygan


10:00 Otwarcie konferencji
10:05-  10:35                                              „Rola i znaczenie badań empirycznych w kształceniu  kadr i w praktyce pracy socjalnej” –
dr Kazimiera Król
10:35 - 10:50 „Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie tureckim”
–  Paulina Laskowska, promotor: dr Kazimiera Król.
10:55- 11:10 „Zainteresowania mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej”
– Karolina Olszewska i Anita Lizik, promotor:dr hab. Jakub Bartoszewski
11:15 - 11:30 Funkcjonowanie osób starszych – wsparcie i aktywizacja przeciw samotności i dyskryminacji”
–Dorota Godzich, Aleksandra Gronek, Marta Trzymkowska
promotor: dr Jolanta Twardowska-Rajewska.
11:35- 11:50 „Przyczyny i skutki alkoholizmu wśród żołnierzy zawodowych” – Adrian Chorwat,
promotor: dr Kazimiera Król
11:55- 12:10 „Turkey's Social Policy - Elif Keskin, Yeliz Kaya, Nigar Köprücü, Seҫil Gül, Ebru Sariҫa ” – stypendyści Erasmusa z Turcji, promotor: dr Kazimiera Król
12:10 -12:30 Przerwa kawowa
12:35- 12:50 Agresja wśród uczniów szkół podstawowych”  – Bogumiła Pawłowska,  promotor: dr Kazimiera Król
12:55 - 13:10 „Inicjacja seksualna wśród młodzieży licealnej”– Izabela Piotrowska,
promotor: dr JolantaTwardowska-Rajewska
13:15- 13:30 „Zjawisko eurosieroctwa  jako problem społeczny” – Kinga Witkowska,promotor: dr Kazimiera Król
13:35- 14:00 „Rodzinna piecza zastępcza na przykładzie powiatu konińskiego”–
 Bogumiła Pawłowska, Paulina Laskowska, Karolina Łukomska,
promotorki: dr J.Twardowska-Rajewska, mgr Dorota Kaźmierczak
  Dyskusja
  Podsumowanie konferencji
   

 
Cele konferencji
 
 1. Prezentacja badań własnych  studentów dotyczących problematyki społecznej regionu konińskiego.
 2. Przedstawienie możliwości wdrażania wyników badań do praktyki pracy socjalnej i działań władz samorządowych.

Organizator konferencji

Zakład Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie

Współorganizatorzy konferencji
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Samorząd Studentów oraz Studenckie Koło Naukowe „Wizja” PWSZ w Koninie
 
Komitet naukowy
 1. dr hab. Jakub Bartoszewski
 2. dr Kazimiera Król
 3. dr Jolanta Twardowska-Rajewska
 4. mgr Dorota Kaźmierczak
Komitet Organizacyjny
 1. Grupa projektu socjalnego pod kierunkiem mgr. Artura Cygana oraz członkowie SKN„Wizja” pod kierunkiem mgr. Marcina Olejniczaka
 
 
 
 Konferencji towarzyszy wystawa fotograficzna  
„ Problemy społeczne w obiektywie”
przygotowana przez członków SKN Wizja