fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

"Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny w szkole – szanse i zagrożenia.”  - Konferencja naukowo-metodyczna zaproszenie 
   powiatowa poradnia           

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie

oraz Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

zapraszają  do udziału

w  konferencji naukowo-metodycznej,

która odbędzie się
 
14 maja 2014 r.

 w AULI
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1

Cel konferencji:

Priorytetem polityki oświatowej państwa polskiego w roku 2013/2014 jest doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół w organizowaniu i realizowaniu działań związanych  z kształceniem uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Mając świadomość zgłaszanych przez nauczycieli i dyrektorów różnych trudności w radzeniu sobie z edukacją uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, organizując konferencję naukowo-metodyczną wraz z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie  i we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Prelegentami konferencji są wykładowcy i praktycy między innymi z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Łużyckiej  Szkoły Humanistycznej w Żorach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz innych instytucji świadczących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Stąd też celem konferencji jest promocja edukacji osób niepełnosprawnych z szeroko rozumianą praktyką szkolną.
 
Podjęte przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rozwój inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej. Przyczynić się ma także do realizacji polityki oświatowej państwa polskiego zaplanowanej na rok szkolny 2013/2014 w zakresie doskonalenia nauczycieli  i dyrektorów szkół w organizowaniu i realizowaniu działań związanych z kształceniem  uczniów niepełnosprawnych w szkołach. Ponadto miniony rok był Rokiem Osób Niepełnosprawnych, więc konferencja Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny w szkole - szanse i zagrożenia jest także kontynuacją działań podejmowanych wcześniej i świadczy o tym, że problem jest ciągle ważny i godny promocji.

Zapraszamy Państwa nie tylko do udziału w konferencji, ale także do wymiany doświadczeń.


Planowany program

 Początek  konferencji – godzina 10.00.  Zakończenie  – godzina ok. 14.30

I. Sesja naukowa:

10.00-10.15   Otwarcie konferencji - Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  i Dyrektor Powiatowej Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

Prowadzenie: dr hab. Piotr Gołdyn – konsultant Pracowni Doradztwa Centrum Doskonalenia
                        Nauczycieli w Koninie

10.15-11.15     Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny w szkole – szanse i zagrożenia             
                         – dr Danuta Apanel,  Akademia Pomorska w Słupsku

11.15-11.45      Alternatywa nieco fałszywa, czyli meandry nauczania włączającego                        
                          –  dr Tomasz Fetzki,  Łużycka Szkoła Humanistyczna w Żarach,  Zespół Szkół
                         Specjalnych w Żarach

11.45-12.15    Wpływ osobowości nauczyciela na pracę z uczniem niepełnosprawnym w szkole 
                        – dr n. med. Jerzy Olas, Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku

12.15-12.45      Przerwa

II. Sesja metodyczna:

Prowadzenie: mgr Edyta Zielińska – doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

12.45-13.15      Dziecko ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w pieczy zastępczej                                             
                            – mgr Dorota Kaźmierczak, Kierownik ds. pieczy zastępczej w Powiatowym 
                            Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                                            
                            w Koninie

13.15- 13.45     Rola i znaczenie edukacji w życiu osób niepełnosprawnych i słabo widzących        
                             – mgr Łukasz Tomaszewski, Tomasz Płaczkiewicz, Stowarzyszenie na Rzecz 
                            Osób Niewidomych i Niedowidzących „HOMER”

13.45-14.15       Moja historia – mgr Karina Akseńczuk,  Dyrektor Centrum Języka Migowego
                            „CODA” w Koninie, Przewodnicząca Konińskiej Rady Pożytku Publicznego

14.15-14.30       Dyskusja, pytania

ok. 14.30            Zakończenie konferencji  

Podczas konferencji Wydawnictwo Harmonia oraz Zaopatrzenie Szkolne Odnowa M. Łuczak zaprezentują stoiska z nowościami wydawniczymi, a w szczególności z literaturą terapeutyczną i innymi pomocami dla nauczycieli. Ponadto Fundacja w Mielnicy przedstawi własne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne do wykorzystania w pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Konferencji towarzyszyć będą także media: prasa, TV.
 
Komitet organizacyjny:
  • mgr Iwona Hudańska  – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Kierowni  Pracowni Doradztwa Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Koninie
  • mgr Renata Biełuszko – Pedagog, Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  w Ślesinie
  • dr hab. Piotr Gołdyn – Konsultant Pracowni Doradztwa Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Koninie
  • mgr Lidia Kantek – Konsultant Pracowni Doradztwa Centrum Doskonalenia Nauczyciel  w Koninie
  • mgr Dorota Wrzesińska – Konsultant Pracowni Doradztwa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • mgr Edyta Zielińska – Doradca zawodowy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Ślesinie
 
Zgłoszenie udziału w konferencji

Zgłoszenie udziału należy dokonać do dnia 12 maja 2014 r. przez Internetowy system Obsługi Szkoleń (ISOS) dostępny na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Koninie www.cdnkonin.pl
 
Koszty uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 20 zł. (opłata organizacyjna). Wpłata przyjmowana będzie przed rozpoczęciem konferencji.

Każdy zalogowany uczestnik konferencji otrzyma potwierdzenie udziału.
 
Materiały pokonferencyjne
Pokłosiem konferencyjnych doniesień będzie wydana monografia, w której zawarte zostaną materiały między innymi prezentowane podczas konferencji z możliwością nabycia jej po opublikowaniu. Informację tę zamieścimy na naszej stronie Centrum www.cdnkonin.pl
 
Kontakt w sprawie konferencji:
mgr Iwona Hudańska — tel. 63/2422332 w. 222,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Piotr Gołdyn  — tel. 63/2422332 w. 212,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.