fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

„Ewaluacja poprawy jakości kształcenia”  – to tytuł obrad XII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, które odbywały się od 5 do 7 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Konferencja uczciła również 80. urodziny prof. Józefa Półturzyckiego, uznanego polskiego pedagoga i dydaktyka.
 
Wielkopolskie Forum Pedagogiczne to konferencja z dużym dorobkiem i poruszająca dość zróżnicowaną  problematykę związaną z nauczaniem w różnych wymiarach i na każdym poziomie polskiego szkolnictwa. W tym roku jej uczestnicy, około 80 osób, zajęli się badaniem poprawy jakości kształcenia. Polacy, jak wiadomo, świetnie znają się na leczeniu, piłce nożnej i nauczaniu. Na tym ostatnim prawdopodobnie dlatego, że każdy przeżył, bardziej lub mniej świadomie, na własnej skórze skutki przynajmniej jednej reformy oświaty.  I mało kto z uznaniem wypowiada się o nich. Warto było jednak posłuchać – lub poczytać, bo Forum od lat towarzyszą publikacje przedstawiające głosy uczestników – co mają na ten temat do powiedzenia specjaliści.

Tegoroczna edycja skupiła się na wyeksponowaniu warunków, w jakich zachodzi poprawa jakości kształcenia wychowującego na wszystkich szczeblach edukacji oraz ukazaniu wyników badań związanych z wdrażaniem krajowych ram kwalifikacji oraz nowych podstaw programowych.

W wystąpieniach przedstawiono m.in. diagnozę i ocenę stanu edukacji w Polsce na tle „wizji” dostosowywania programów kształcenia do wymagań rynku, a także jakości i skuteczności wprowadzania nowych podstaw programowych. Pod lupę poszła również jakość i skuteczność wykorzystywania neomediów i technologii komunikacyjnych. Nie pozostał bez echa podczas tego spotkania postęp w działaniach ewaluacyjnych nauczycieli oraz kadr kierowniczych na rzecz podnoszenia efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkoli, szkół i uczelni.

Tegoroczne forum w drugim dniu obrad uczciło sesją naukową prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego w 80. rocznicę jego urodzin. Dzień wcześniej odbyło się forum naukowe „Niepokój w dydaktyce – i co dalej?”, poświęcone wydanej niedawno książce profesora pod tym właśnie tytułem. Z tej okazji Jubilat oraz uczestnicy forum mogli wysłuchać dedykowanego koncertu organowego w Sanktuarium w Licheniu.
 
Uroczyste rozpoczęcie obrad XII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego miało miejsce 6 maja w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie – z udziałem JM Rektora PWSZ prof. dr hab. Mirosława Pawlaka, Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty mgr Doroty Kinal, a także Prezydenta Miasta Konina reprezentowanego przez mgr Elżbietę Siudaj – Pogodską. Szczególnie cenny dla wszystkich uczestników konferencji był udział w niej Prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierza Denka.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przed konferencją ukazała się monografia zbiorowa pod red. J. Grzesiaka „Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia” o objętości przekraczającej 600 stronic, którą otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji. 

Na zakończenie obrad podsumowania dokonał prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, a prof. dr hab. Jan Grzesiak przedstawił założenia konceptualizacji następnego XIII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego, które odbywać będzie się pod hasłem „O wyższą jakość ewaluacji poprawy jakości kształcenia”.

Organizatorem Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego były: Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Patronat naukowy na konferencją sprawował Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 
prof .dr hab. Jan Grzesiak Jan Grzesiak
Kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej


Maria Sierakowska
17546_dsc09145
17547_dsc09146
17548_dsc09147
17549_dsc09148
17550_dsc09153
17551_dsc09154
17552_dsc09160
17553_dsc09163
17520_dsc09104
17521_dsc09105
17522_dsc09107
17523_dsc09108
17524_dsc09110
17525_dsc09113
17526_dsc09116
17527_dsc09117
17528_dsc09120
17529_dsc09121
17530_dsc09122
17531_dsc09123
17532_dsc09124
17533_dsc09126
17534_dsc09129
17535_dsc09130
17536_dsc09131
17537_dsc09132
17538_dsc09134
17539_dsc09135
17540_dsc09137
17541_dsc09138
17542_dsc09140
17543_dsc09141
17544_dsc09142
17545_dsc09143