fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Studenci  kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wraz z  dr. Arturem Zimnym, dziekanem Wydziału Społeczno-Humanistycznego i dr. Ireneuszem Dziubkiem, wykładowcą w Katedrze Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wzięli 6 maja 2014 r. udział w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia” – „Przemoc i jej oblicza”.
Sympozjum zorganizował Papieski Wydział Teologiczny – Collegium Bobolanum w Warszawie we współpracy między innymi z WS-H Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Sympozjum poświęcone było problematyce współczesnego postrzegania i oddziaływania przemocy obecnej w rozmaitych wymiarach funkcjonowania współczesnej cywilizacji.  Prelegenci skupili się nad analizą przejawów i wpływu wieloaspektowo traktowanej przemocy na funkcjonowanie współczesnej cywilizacji oraz na bezpieczeństwie jednostek, grup społecznych i państw. Próbie diagnozy i opisu towarzyszyło poszukiwanie dróg oraz sposobów ograniczania zasięgu i oddziaływania tego groźnego zjawiska.

Spotkanie otworzył JM Rektor PWT Collegium Bobolanum ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ. Następnie odbyły się obrady plenarne, a po nich wystąpienia podczas równolegle trwających kilku paneli tematycznych.
 
Wśród prawie 40 prelegentów wystąpili studenci bezpieczeństwa wewnętrznego z PWSZ w Koninie. Jakub Zomerfeld wygłosił wykład pt. „Problematyka naruszania godności i praw człowieka w Internecie”, Patryk Lewandowski mówił o przemocy sytuacyjnej wobec ratowników OSP, Bartosz Rachuba o przemocy domowej wobec dzieci a Artur Nowak wygłosił referat „Zło w imię dobra – przemoc w polityce”.

Dariusz Wiliński 

Relacja z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia” – „Przemoc i jej oblicza”
  
 

program