fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Seminarium „Społeczno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa. Wymiar lokalny i globalny”, odbyło się 24 kwietnia 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zorganizowane zostało przez Wydział Społeczno-Humanistyczny oraz Katedrę Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Skierowane było do studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii oraz uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. W spotkaniu uczestniczyli dr Jerzy Jasiński, prorektor ds. kształcenia oraz dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego, oraz zaproszeni goście: Marek Zawidzki, sekretarz Miasta Konina;  mł. insp. Sławomir Jądrzak, komendant Miejski Policji w Koninie, bryg. mgr inż. Mirosław Zalewski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP, Paweł Figurski, kierownik Biura Spraw Obronnych, Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Koninie oraz mgr Magdalena Nijakowska, rzecznik CKU w Koninie.
 
Przybyłych gości powitała dr Karina Zawieja-Żurowska, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PWSZ w Koninie. Następnie jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Wojciech Nowiak, wykładowca w PWSZ w Koninie, który mówił o bezpieczeństwie społecznym wspólnot lokalnych. Kolejny wykład pt. „Znaczenie oraz wpływ służb agencji, w sektorze prywatnym oraz państwowym wygłosił mgr Adrian Ciastowicz, kierownik nadzoru w sektorze administracji i handlu z Agencji Ochrony Osób i Mienia „Delta Security”. Mgr Andrzej Andrzejewski z Urzędu Miasta w Koninie mówił o roli administratora bezpieczeństwa informacji w systemie ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego. St. kpt. Andrzej Lewandowski, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie mówił o roli Państwowej Straży Pożarnej w bezpieczeństwie obywateli.

Dwa ciekawe tematy omówili studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Bastion”. O przemocy domowej wobec dzieci mówił Bartosz Rachuba, zaś Jakub Zomerfeld mówił o problematyce naruszania godności i praw człowieka w Internecie.
ekdar

 

17250_dsc08936
17251_dsc08937
17252_dsc08939
17253_dsc08940
17254_dsc08941
17255_dsc08943
17256_dsc08944
17257_dsc08946
17258_dsc08947
17259_dsc08948
17260_dsc08950
17247_dsc08928
17248_dsc08930
17249_dsc08934