fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Kołem Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK KWB Konin S.A. Porozumienie podpisali 16 kwietnia 2014 r. prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i Jerzy Ryguła, prezesa Koła.
 
Współpraca między stronami obejmować będzie współorganizację konkursu na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą problematyce wpływu wieloletniej działalności Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Koninie na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i regionu. Laureat otrzyma dyplom oraz nagrodę finansową.
 
Konkurs przebiegać będzie w 3 etapach. Pierwszy obejmuje zgłoszenie prac do konkursu do dnia 31 sierpnia 2015 r.; drugi wyłonienie laureata konkursu przez Komisję do dnia 18 września 2015 r.;
trzeci etap to ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody laureatowi podczas
Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci PWSZ w Koninie, którzy przygotowali i obronili pracę dyplomową na kierunku studiów prowadzonym przez Wydział Społeczno-Humanistyczny PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015. Pracę, ocenioną przez promotora i recenzenta na ocenę przynajmniej dobrą, do konkursu zgłasza zainteresowany student. Należy ją złożyć w sekretariacie Wydziału Społeczno-Humanistycznego
PWSZ w Koninie do dnia 31 sierpnia 2015 r. Do pracy należy załączyć podpisany regulamin konkursu.
 
Regulamin konkursu, zawierający wszystkie informacje szczegółowe i wytyczne, dostępny jest na stronie Wydziału Społeczno-Humanistycznego.

Regulamin konkursu
 
ekdar
17175_dsc08911
17176_dsc08912
17177_dsc08913
17178_dsc08915
17179_dsc08917
17173_dsc08908
17174_dsc08910