fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Prof. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2014 r., był Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

W obradach uczestniczyli Premier RP Donald Tusk, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Posiedzenie KRASP poświęcone było omówieniu systemowej współpracy polskich uczelni z konferencjami rektorów Niemiec i Francji w ramach akademickiego Trójkąta Weimarskiego.

Rektorzy dyskutowali także o współpracy z Konferencją Rektorów Portugalii, Ukrainy oraz Brazylią i Turcją.
W dalszej części spotkania rozmawiano o systemie zapewniania jakości kształcenia w polskich uczelniach (ewaluacja i akredytacja) oraz współpracy między środowiskiem biznesowym i akademickim. Rektorzy podjęli także decyzję o wspólnym kongresie „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. Wśród tematów Zgromadzenia Plenarnego KRASP były także m.in. programy operacyjne na lata 2014-2020, a także matura oraz rekrutacja na studia w roku akademickim 2015/2016.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego zostały powołane dwie Komisje przy KRASP: Komisja ds. równego traktowania oraz Komisja ds. wsparcia inicjatyw akademickich realizowanych w PPP.