fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dr Joanna Chojnacka-Gärtner, Prorektor ds. rozwoju i promocji PWSZ w Koninie, uczestniczyła w Konińskim Kongresie Kobiet, który odbył się 12 kwietnia 2014 r. w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w PWSZ w Koninie. Honorowym patronatem imprezę objęli prof. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie, Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, Starosta Koniński Małgorzata Waszak i Starosta Turecki Zbigniew Bartosik.
 
Koniński Kongres Kobiet to wspólna inicjatywa lokalnych środowisk kobiecych, której celem jest omówienie sytuacji kobiet w regionie – ich szans na zawodowy i osobisty rozwój, zaangażowania w działalność samorządową, aktywności w życiu społecznym.

Hasłem przewodnim drugiego spotkania kobiet w Koninie była „Solidarność kobiet”.  Uczestniczki mówiły o konieczności solidarności kobiet we współczesnym świecie, wzajemnym wspieraniu, wybieraniu kobiet do władz, wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. W ramach kongresu odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, podczas których rozmawiano np. o kobietach w mediach. Swoim doświadczeniem podzieliły się także przedsiębiorcze kobiety, znające się na gospodarce.

Sporo czasu poświecono problemowi przemocy i przełamywaniu stereotypów w tym zakresie. Rozmawiano także o niepełnosprawnych, których zachęcano do aktywności społecznej. Swoje umiejętności artystyczne pokazali podopieczni i wolontariusze Fundacji „Otwarcie”, którzy porwali do tańca uczestniczki obrad.

Podczas spotkania pełnomocniczką Kongresu na terenie byłego województwa konińskiego ogłoszono Ewę Jeżak, prezeskę KKK, która zapowiedziała utworzenie w Koninie biura Konińskiego Kongresu Kobiet.

Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet oraz liczne organizacje  pozarządowe (m.in. Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Konińskie Centrum Wolontariatu, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
"Otwarcie", Tuliszkowskie Forum Kobiet, Stowarzyszenie „Magnolia”, Stowarzyszenie „ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna”, Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Stowarzyszenie „Amazonki”), Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Koniński Dom Kultury.