fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

 
– Nie powiem, że jest łatwo, ale wojsko to dobry i pewny pracodawca – przyznał mjr mgr Zbigniew Nizgorski, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, który w piątek (4 kwietnia 2014 r.) spotkał się ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne PWSZ w Koninie, by zachęcić ich do wstępowania do wojska po studiach.
 
Mówiąc, że nie jest łatwo mjr Nizgorski miał na myśli przede wszystkim system rekrutacji i wymagania, jakie należy spełnić, żeby zostać żołnierzem. Chętnych bowiem do zawodu żołnierza zawodowego (na stałe lub na kontrakcie) nie brakuje, a ograniczeń, ze względu na charakter pracy, jest sporo i to nie tylko sprawnościowych (podczas egzaminu wstępnego trzeba zaliczyć m.in. 21 podciągnięć na drążku i mieć czas niższy niż 30 s w biegu na 1000 m), ale również psychologicznych. Stąd kandydat jest poddawany różnym sprawdzianom. Po wszelkie szczegóły, o których mówił, lub nie, podczas spotkania odsyłał na stronę internetową (http://www.konin.wku.wp.mil.pl/pl/index.html).

Jednak ogólny obraz tego, czego można oczekiwać w wojsku nakreślił bardzo przystępnie.
Mówił więc o kategoriach wojskowych (A, B, D, E), zasadach kwalifikacji wojskowej nas ten rok, o służbie przygotowawczej i możliwości przejścia do służby zawodowej, o Narodowych Silach Rezerwowych, które są koniecznym zapleczem kraju na wypadek klęsk żywiołowych lub konfliktów wojennych.

Przedstawił aktualne stopnie wojskowe i korpusy (szeregowi, podoficerowie, oficerowie młodsi i oficerowie starsi, generałowie), do których są zaliczane. Przy okazji podkreślił znaczenie wyższego wykształcenia dla kariery wojskowej, które ją otwiera. Dodał jednak, że w dzisiejszych czasach do korpusu szeregowych idą również ludzie z wyższym wykształceniem, bo liczą na dobre uposażenie i pracę w ogóle. Podał działające obecnie akademie wojskowe, ale przypomniał, że istnieją i inne drogi, np. przez ukończenie studium oficerskiego, po uzyskaniu dyplomu magisterskiego na studiach cywilnych. Szczególnie poszukiwani są lekarze i prawnicy.

Spotkanie zakończyła sesja zdjęciowa studentów BW w mundurach z mjr. Nizgorskim.
 
aria