fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Trzy ośrodki resocjalizacyjne i wsparcia społecznego odwiedzili w grudniu studenci II roku resocjalizacji. – Takie wizyty studyjne są najlepszym sposobem, by poznawać ich codzienne funkcjonowanie – podkreślają Artur Cygan i Marcin Olejniczak, pracownicy Katedry Nauk Społecznych.

Pierwszy był Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, w którym przebywają młodzi podopieczni z rodzin czasowo lub trwale niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo. Drugi – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie. Jego dyrektorka przedstawiła główne obszary działalności wraz z najważniejszymi problemami, z jakimi borykają się podopieczni oraz wskazała za sukcesy zawodowe i życiowe młodych dorosłych opuszczający placówkę. Odmienny charakter oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, nakierowanych na młodzież niedostosowaną społecznie i zdemoralizowaną, ma trzecia odwiedzona placówka – Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie. Po spotkaniu z pedagogiem i zapoznaniu się z jego funkcjonowaniem odbyło się seminarium naukowe „Współczesne wymiary niedostosowania społecznego – edycja V”.

– Nasi studenci, dzięki tym zajęciom, mogą zweryfikować wiedzę nabywaną na uczelni przez zestawienie jej z konkretną, realną działalnością pracowników odwiedzanych instytucji – uważają Artur Cygan i Marcin Olejniczak.

red.

resocjalizacja w terenie (8)
resocjalizacja w terenie (9)
resocjalizacja w terenie (1)
resocjalizacja w terenie (2)
resocjalizacja w terenie (4)
resocjalizacja w terenie (3)
resocjalizacja w terenie (5)
resocjalizacja w terenie (6)
resocjalizacja w terenie (7)