fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” to tytuł konferencji zorganizowanej przez dr. hab. Jakuba Bartoszewskiego, prof. ANS, przy współpracy z dr Anną Żuk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Pierwsza część obrad – plenarna – poświęcona była teoretyczno-praktycznym aspektom dyskursu naukowego związanego z fitoterapią, farmakoterapią oraz psychoterapią. Po niej rozpoczęły się obrady w sekcjach.

Prelegenci sekcji I podejmowali takie zagadnienia, jak zaburzenia poznawcze w schizofrenii, prawny aspekt leczenia zaburzeń poznawczych, zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych schorzeniach neurologicznych, zaburzenia poznawcze w chorobach somatycznych, funkcje poznawcze w zaburzeniach wieku rozwojowego, neuroobrazowanie a funkcje poznawcze, wpływ farmakoterapii w leczeniu depresji, terapia jako element socjalizacji czy filozoficzny aspekt psychoterapii.

Z kolei sekcja II zajęła się wybranymi rodzajami interwencji terapeutycznych bazujących na praktyce uważności (mindfulness) i ich efektami klinicznymi w zestawieniu z leczeniem farmakologicznym w wybranych jednostkach chorobowych. W prezentowanych referatach dokonano przeglądu efektywności podejścia MBSR (mindfulness-based stress reduction – redukcja stresu oparta na uważności) w zaburzeniach lękowych, która jest porównywalna z wynikami leczenia antydepresantem Escitalopram. Tematyka tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych była uzupełniona o referat dotyczący wprowadzenia do terapii ACT (acceptance and commitment therapy – terapia akceptacji i zaangażowania) i jej praktyczny aspekt. W wystąpieniu dotyczącym smart drugs poruszono problem nadużywania leków nootropowych (poprawiają funkcje umysłowe, wpływają pozytywnie na pamięć, skupienie i motywację) przez wybrane grupy zawodowe, ich działania niepożądane oraz zagrożenia wynikające ze stosowania ich przez młode osoby bez wskazań klinicznych. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również jak prolaktyna i inne hormony płciowe mogą przyczynić się do występowania i zaostrzania objawów migrenowych u kobiet.

Konferencja online odbyła się 8 grudnia. Jej uczestnicy wskazywali, że warto kontynuować to przedsięwzięcie podczas cyklicznych spotkań naukowo-dydaktycznych.

„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (11)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (13)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (2)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (4)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (6)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (7)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (8)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (9)
„Psychoterapia i farmakoterapia. Wyzwania i zadania w XXI wieku” (12)