fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Wspólne prowadzenie studiów dualnych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka jest podstawą porozumienia, jakie ANS w Koninie podpisała z firmą Sun Garden Polska z siedzibą w Malanowie.

Partnerzy zadeklarowali w niej wolę współpracy naukowej, dydaktycznej i promocyjnej. Co najważniejsze dla uczelni, firma zobowiązała się zatrudniać na swój koszt i odpowiedzialność naszych studentów na umowę o pracę lub o pracę tymczasową w wymiarze 1/5 lub 2/5 etatu, względnie na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym 1/5 lub 2/5 etatu. Studenci będą pracowali w firmie na II roku studiów – raz w tygodniu, a od III roku – raz lub dwa razy w tygodniu. Będą w tym czasie wykonywali zadania mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów.

Umowę podpisano 7 grudnia 2023 r.

Studia dualne z Sun Garden (1)
Studia dualne z Sun Garden (2)
Studia dualne z Sun Garden (3)