fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu będzie mieć logistyczną klasę akademicką. Nasza uczelnia będzie mieć nad nią patronat

Uczniowie tej klasy będą brali udział m.in. w przygotowanych dla nich przez uczelnię cyklicznych zajęciach laboratoryjnych i warsztatach z zakresu właściwego dla zawodu technik logistyk, ale także – jako wolni słuchacze – w wykładach dla studentów kierunków ekonomicznych. Będą również mogli skorzystać z konsultacji z pracownikami naukowymi. Jej absolwenci, jeśli zdecydują się na studia I stopnia w ANS, otrzymają w rekrutacji 30 dodatkowych punktów. A kiedy zostaną jej studentami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, niektóre wybrane przedmioty będą mieli już zaliczone.

Porozumienie w tej sprawie 27 października podpisali dr hab. Artur Zimny, prof. ANS i rektor, oraz mgr inż. Wiesław Kujawa, dyrektor zespołu szkół w Kościelcu.

 

podpisanie umowy Klasa akademicka technik logistyk w Kościelcu

utworzenie klasy akademickiej technik logistyk w Kościelcu