fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Niezmiernie ważne dla mnie było zweryfikowanie, na ile dane finansowe przedstawione w sprawozdaniach tej ogólnopolskiej organizacji dostarczają użytecznych i adekwatnych informacji dla różnych grup interesariuszy – tłumaczy dr Monika Dzikowska z Katedry Nauk Ekonomicznych.

Dr Monika Dzikowska mówi tak o celu badań, których wyniki zawarła w obronionej właśnie pracy doktorskiej. Organizacją, której rezultaty finansowe analizowała od 2019 roku, jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. – Działalność gospodarcza w leśnictwie oceniana jest zazwyczaj z perspektywy efektów produkcyjnych oraz ekonomicznych, jednak w obu przypadkach należy wziąć również pod uwagę czynniki przyrodnicze – argumentuje wybór tematyki swoich naukowych dociekań.

Głównymi determinantami przyrodniczymi, którymi zajęła się w swojej pracy, są więc położenie geograficzne, czas (pełen cykl produkcji leśnej wynosi średnio 100 lat), czynniki biotyczne (organizmy żywe) i abiotyczne (nieożywione: powietrze, woda, gleba, światło, temperatura, minerały itp.), zmiany klimatyczne. Inne to wielofunkcyjność leśnictwa, wielkoobszarowość, przepisy unijne (np. te nakazujące, by 30 do 40% zasobów nie poddawać wycince), które nie są akcentowane w bilansach rocznych.

– Moim celem było też opracowanie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie zwiększenia wartości poznawczej takich sprawozdań, tak by każdy zainteresowany mógł na ich podstawie wyciągnąć przydatne informacje na temat produkcji leśnej – wyjaśnia dr Dzikowska. A pytana o wnioski płynące z jej badań, stwierdza: – Gminy i jej pracownicy darzą Lasy Państwowe dużym zaufaniem, więc nie zawsze sprawdzają efekty zarządzania lasami na ich terenie. A powinni, bo nie jest obojętne, jakim kosztem leśnictwo osiąga swoje wyniki. Jak w skali kraju gospodaruje mieniem Skarbu Państwa stanowiącym olbrzymi majątek wspólny, szacowany na około 340 mld zł.

Obrona pracy doktorskiej Moniki Dzikowskiej „Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” odbyła się 5 października w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

aria