fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

TPD to najstarsza organizacja w Polsce, prowadząca działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Podczas XVIII Powiatowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które odbyło się 20 września 2023 r. w Koninie uczestniczyło wiele podmiotów środowiska lokalnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele naszej uczelni, m.in. Małgorzata Chybicka i dr Marianna Styczyńska. 

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności TPD w Koninie. - Można było zauważyć, że mimo licznych czynników zaburzających realizację zaplanowanych działań, TPD przy wsparciu władz samorządowych oraz zaangażowaniu działaczy, poradziło sobie z występującymi trudnościami i wdrażało skutecznie wiele inicjatyw na rzecz opieki nad dziećmi oraz wspierania ich rodziców- podkreśliła dr Marianna Styczyńska, opiekun Studenckiego Koła Młodych Pedagogów z Sekcją Przyjaciół Dzieci.

Wydarzenie było świetną okazją do podziękowania wszystkim uczestnikom za współpracę. Nasza uczelnia otrzymała podziękowanie „za efektywną współpracę kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w pełnieniu misji dla dobra dziecka i rodziny oraz aktywność studentów w wydarzeniach organizowanych przez TPD”.

Ustępująca Prezes TPD Krystyna Chowańska, odznaczona została tytułem „Honorowego Prezesa TPD”. Za jej wieloletnią, niestrudzoną, pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz dzieci otrzymała również Nagrodę Nobla w dziedzinie „Ambasador Dzieci”, którą wręczył przedstawiciel Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie. Krystyna Chowańska nadal będzie jako Honorowy Prezes TPD pracować z dziećmi na rzecz tworzenia optymalnego środowiska rozwojowego oraz współpracować z różnymi podmiotami służąc swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Na czele nowo wybranego Zarządu TPD stanęła Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania kreatywności u dzieci, wychodzenie naprzeciw ich aktualnym potrzebom, troski o jakość ich życia oraz budowanie konstruktywnej współpracy z różnymi podmiotami. Pani Prezes gratulujemy i życzymy samych sukcesów w codziennej pracy i satysfakcji z pełnienia tak ważnej misji.

podziękowanie dla ANS w Koninie
w trosce o potrzeby dzieci
w trosce o potrzeby dzieci 2