fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie otrzymała pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika”. Nabór na nie już trwa.

O przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie na ten kierunek (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) ubiegać się mogą absolwenci:

  • studiów I stopnia na kierunku „pedagogika” lub „resocjalizacja”,
  • studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych z przygotowaniem pedagogicznym lub bez przygotowania pedagogicznego [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202)],
  • studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do obszaru nauk społecznych lub obszaru nauk humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym lub bez przygotowania pedagogicznego [według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)],
  • studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na innych kierunkach z obowiązkiem uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wymaganych na kierunku.

Koncepcja kształcenia na tym kierunku uwzględnia potrzeby rynku pracy. Do wyboru będą dwie specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Rekrutacja na studia rozpoczęła się 26 czerwca i trwać będzie do 18 września br.

Więcej informacji na stronie: https://www.ans.konin.pl/studia-ii-stopnia/pedagogika

pedagogika II stpng