fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Dr Jerzy Jasiński był wieloletnim, zasłużonym i cenionym pracownikiem, związanym z naszą uczelnią niemal od jej powstania. Jako dziekan od 2007 do 2011 r. kierował Wydziałem Społeczno-Technicznym, a od 2011 do 2015 – jako prorektor – sprawami związanymi z kształceniem.

Pracę na uczelni podjął w 1999 roku, został wtedy m.in. organizatorem i kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Był też przez dwie kadencje prezesem Klubu Uczelnianego AZS i współtwórcą sportowych sukcesów uczelni na arenie ogólnopolskiej w typie uczelni zawodowych. Jako wykładowca był autorem wielu programów oraz materiałów dydaktycznych z zakresu metodyki nauczania pływania, historii filozofii i etyki. Natomiast jako członek Senatu PWSZ w Koninie przez cztery kadencje aktywnie uczestniczył w pracach komisji senackich.

W 2007 roku został dziekanem nowo powołanego Wydziału Społeczno-Technicznego. Jak wspominają współpracownicy, nie tylko go zorganizował, ale też stworzył partnerskie relacje z kierownikami jednostek wydziałowych, co miało wpływ na rozwój tego największego wówczas wydziału i wzbogacenie oferty dydaktycznej.

Dr Jasiński w latach 2011-2015 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia. W tej roli aktywnie działał na rzecz doskonalenia organizacji procesu dydaktyki, wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz modernizacji programów studiów, by były zgodne z efektami kształcenia. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych i seminariach, brał udział w procesie samokształcenia, zgodnie z potrzebami zmienionego Prawa o szkolnictwie wyższym. Za wzorową pracę był wielokrotnie nagradzany przez rektora PWSZ w Koninie. Ponadto otrzymał Srebrną Odznakę Akademickiego Związku Sportowego (1999), Odznakę Honorową – Za Zasługi dla Miasta Konina (2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Tytuł Honorowy –Zasłużony dla Powiatu Konińskiego (2006), Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2007).

W 2019 r. za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz wybitne zasługi dla rozwoju i promowania uczelni dr Jerzemu Jasińskiemu przyznano najwyższe odznaczenie uczelniane – Złoty Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Nie zdążył odebrać przyznanego Mu przez Senat ANS w Koninie wyróżnienia z okazji 25-lecia uczelni.


Msza święta odbędzie się 1 czerwca br., o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie przy ul. Przemysłowej 18, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Komunalny.

 

dr Jerzy Jasiński