fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

– 414 mln euro otrzyma Wielkopolska Wschodnia z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – ogłosił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podczas konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego, która odbyła się w ANS w Koninie. Nasza uczelnia będzie uczestniczyć w realizacji jednego z projektów w ramach FST.

Marszałek bardzo chwalił subregion, który jako pierwszy w Polsce otrzyma pieniądze z unijnych pieniędzy na transformację energetyczną. (Tu przypomnijmy, że Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – FST – jest jednym z kluczowych narzędzi Unii Europejskiej, które służą wspieraniu regionów w procesie zmian w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r.) Chwalił też konińską Agencję Rozwoju Regionalnego, którą nazwał silnym graczem, a także ZE PAK, związki zawodowe, samorządy i inne regionalne instytucje, w tym naszą uczelnię, które czując ciężar odpowiedzialności za region, wspólnie przygotowały spójny plan. – To będzie eksperyment, ale macie nasze wsparcie, możecie liczyć na nasz potencjał instytucjonalny i kadrowy – zapewnił, ale też podkreślił, że czas na przeprowadzenie konkursów, które wyłonią podmioty realizujące projekty w ramach FST, i realizację tych projektów, jest dość krótki, bo 2026 roku.

W konferencji uczestniczył również Paweł Olechnowicz, przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG REGIO), koordynator i negocjator inwestycji z zakresu energii i sprawiedliwej transformacji w programach finansowanych z unijnej polityki spójności. – W tytule konferencji pada określenie, że fundusz jest motorem napędowym rozwoju Wielkopolski Wschodniej, a ja bym powiedział, że tym motorem jest ARR i jej prezes Maciej Sytek, a sam fundusz jest paliwem – rozpoczął swoje wystąpienie, następnie podkreślił jak duże wrażenie wywarła wizja, pomysł transformacji naszego regionu, który będzie wytwarzał nie jak dotychczas brunatną, a zieloną energię. – To przykład jak lokalna społeczność może się wymyślić na nowo – uznał.

Swój udział we wdrażaniu projektu zielonej transformacji naszego regionu ma i mieć będzie nasza uczelnia. – Zgłosiliśmy gotowość do realizacji projektu „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”, będziemy więc realizowali w najbliższych latach, adresowane do mieszkańców subregionu, niestacjonarne studia na kierunkach inżynierskich i logistyce, studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki magazynowej, kursy i szkolenia techniczne i logistyczne oraz specjalistyczne kursy językowe – wyjaśnił dr hab. Artur Zimny, prof. i rektor ANS w Koninie. Wysokość dofinansowania tych działań oszacowano na 8,6 mln zł.

Ponieważ od początku regionalnych prac na rzecz uzyskania funduszy UE wiodącą rolę miała Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, to właśnie ta instytucja będzie, jak to określił marszałek Woźniak, „centrum decyzyjnym” FST.

Agencja była również organizatorem konferencji „Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji motorem napędowym rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Inauguracja wdrażania FST w subregionie”, która odbyła się 11 maja 2023 r.

aria

ARR konferencja 0
ARR konferencja 5
ARR konferencja 2
ARR konferencja 3
ARR konferencja 6
ARR konferencja 4
ARR konferencja 7
ARR konferencja 8
ARR konferencja