fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Druga edycja seminarium naukowego „Aktualne wyzwania w profilaktyce społecznej” połączona z wizyta studyjną odbyła się w Ochotniczym Hufcu Pracy w Koninie.

W ramach seminarium studenci III roku resocjalizacji zapoznali się z działalnością placówki. Historię oraz bieżące zadania realizowane przez wychowawców hufca przedstawił komendant Mirosław Jonas.

W części wykładowej studentki Liwia Kanarkiewicz i Marta Szmyt wygłosiły referat poświęcony skuteczności oddziaływań profilaktycznych w uzależnieniach. Z kolei Marcin Olejniczak, wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych, skupił się na aktualnych wyzwaniach w działaniach profilaktyki uzależnień medialnych. Seminarium zakończył Artur Cygan, również wykładowca KNS, omawiając szanse i zagrożenia współczesnych modeli ojcostwa.

Na zakończenie studenci zwiedzili siedzibę konińskiego hufca oraz jedną z pracowni, gdzie spotkali się z instruktorem prowadzącym zajęcia dla wychowanków OHP.

Seminarium odbyło się 15 marca 2023 r.

 

Seminarium naukowe_Hufiec
seminarium w OHP  w Koninie
seminarium w OHP