fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

– Dzielenie się dobrymi praktykami między uczelniami członkowskimi to główny cel funkcjonowania Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych – podkreślił rektor dr hab. Artur Zimny, prof. ANS, podczas otwarcia drugiego spotkania kadry kierunków technicznych uczelni należących do ZWPUZ.

Jak mówił dalej, nie byłoby to możliwe bez współdziałania i wypracowania harmonogramu spotkań kadry i studentów. – Dzięki temu, w ramach kooperacji, odbędą się między innymi wspólne juwenalia w Pile, letni weekend sportowy w Koninie i wizyta studyjna w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie – zaznaczył z zadowoleniem rektor Zimny.

W roboczej części zebrania przedstawiciele z Akademii Kaliskiej oraz ANS-ów z Leszna i Piły przedstawili działalność dydaktyczną ich uczelni związaną z kierunkami technicznymi, w tym dotyczącą współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a niezbędną do prowadzenia studiów dualnych i praktyk zawodowych. Omawiano też dotychczas niewykorzystane możliwości współdziałania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. 

Spotkanie, które odbyło się w konińskiej Akademii 14 marca, zakończyło zwiedzanie laboratoriów technicznych.

otwarcie spotkania z rektorem
kadra techniczna ZWPUZ w Koninie
slajd powitalny kadry technicznej