fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

– Był to czas generowania ciekawych pomysłów dotyczących wspólnych przedsięwzięć i zadań wynikających ze współpracy prowadzonej między obu uczelniami – mówi dr Marianna Styczyńska, która wraz z dr hab. Kingą Przybyszewską i dr. hab. Jakubem Bartoszewskim, prof. ANS, odwiedziła Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Wyjazd pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych odbył się w ramach programu Erasmus+. Podczas pobytu (od 20 do 24 lutego) poprowadzili wykłady i spotkali się z prof. Peterem Jusko, kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej UMB. – W trakcie rozmów omówiliśmy organizację wspólnej konferencji oraz udział w nich pracowników naukowych obu uczelni. Zwróciliśmy również uwagę na potrzebę prowadzenia działań projektowych nakierowanych na poszukiwanie skutecznych podejść minimalizujących przybierające coraz szersze rozmiary zjawisk patologii społecznych. Wizyta była nie tylko szansą do podzielenia się doświadczeniami, ale i tworzenia zorganizowanych działań w obu krajach przy złożoności uwarunkowań społecznych – relacjonuje dr Styczyńska.

Przedstawiciele WNHiS spotkali się także z prof. Alžbetą Gregorovą, prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej. – Tematem tej rozmowy była wymiana studencka w ramach Erasmusa, szczególnie z kierunków resocjalizacja i pedagogika – mówi dr Styczyńska.

Koninianie wzięli udział w konferencji naukowej poświęconej Ukrainie. – Wykłady traktowały o historii Ukrainy. Poruszono tematykę zmiany władzy po Majdanie, zajęcia Krymu, Donbasu, Ługańska oraz pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Wiele uwagi poświęcono również w dyskusji roli USA i Polski we wsparciu Ukrainy i postawie państw Unii Europejskie. Podkreślano bierność Unii Europejskiej – opowiada dalej dr Styczyńska i dodaje, że czas pobytu nauczycieli akademickich w Katedrze Pracy Socjalnej UMB obfitował w wiele spotkań nie tylko o charakterze dydaktyczno-naukowym.

red.

wizyta w Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. 2

wizyta w Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycyjpg