fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Prezentacja kierunku BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Forma studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Poziom studiów - I stopnia

Uzyskany tytuł po ukończeniu studiów - licencjat

Czas trwania - 3 lata

Kierunek prowadzony jest w języku polskim lub angielskim.

Opłata za studia

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • opłata semestralna za studia niestacjonarne: 2500 zł

Wysokość opłaty rekrutacyjnej - 85 zł    


Cel studiów  

Celem studiów jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania biznesu międzynarodowego przy zmieniających warunkach rynkowych.

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie treści kierunkowych obejmujących międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, problematykę międzynarodowego otoczenia biznesu, komunikacji międzykulturowej w biznesie, marketingu i obrotu międzynarodowego, badań i analiz rynków zagranicznych, logistyki i transportu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa prywatnego międzynarodowego, a także przedmiotów podstawowych dla kształcenia w dyscyplinie ekonomia i finanse: metod ilościowych stosowanych w ekonomii i zarządzaniu, geografii politycznej i ekonomicznej świata, mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej, makroekonomii i polityki gospodarczej, podstaw rachunkowości (finansowej i zarządczej), problematyki finansów i podatków. Ponadto poznaje dwa języki obce oraz tematykę etyki i deontologii oraz studiów porównawczych nad kulturami i cywilizacjami, a także metody, techniki i narzędzia stosowane w ramach nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ponadto potrafi pracować w zespołach wielokulturowych, potrafi stosować modele biznesowe i przygotować biznesplan.


Moduły  

międzynarodowe  prawo gospodarcze - specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów, konsultantów i analityków z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, europejskim i światowym, z uwzględnieniem przepisów i procedur prawnych, celnych i podatkowych;

handel  zagraniczny - specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w roli samodzielnych pracowników sektora handlu zagranicznego, menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów i konsultantów w przedsiębiorstwach prowadzących transakcje i rozliczenia międzynarodowe.


Perspektywy zatrudnienia

 1. Organizacje związane z biznesem międzynarodowym,
 2. Przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą,
 3. Jednostki (spółki, filie i oddziały) korporacji transnarodowych, instytucje otoczenia biznesu wspierających internacjonalizację działalności przedsiębiorstw,
 4. Własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym.

 

Terminy naboru

I nabór: 24 czerwca 2024 r. - 31 lipca 2024 r.
II nabór: 1 sierpnia 2024 r. - 16 września 2024 r.

 


 

Kryteria naboru na kierunek biznes międzynarodowy

Przedmiot zdawany na maturze:

Język obcy (1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)

Matematyka

Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)

 

Chcąc dokonać rejestracji na studia, kliknij w poniższy obrazek