fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Koninie

Obowiązujące akty prawne:

Zarządzenie nr 145/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 128/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 83/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  + załącznik

Załącznik nr 1 Ocena przedmiotowych efektów uczenia się

Załącznik nr 2 Ocena kierunkowych efektów kształcenia się

Załącznik nr 3a Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 3 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma opisowa) – uchylony

Załącznik nr 4 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma tabelaryczna) – uchylony

Załącznik nr 5 Ankieta oceny nauczyciela - wypełniana przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, w przypadku gdy zajęcia są realizowane w murach Uczelni

Załącznik nr 5a Ankieta oceny nauczyciela – wypełniana przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, w przypadku gdy zajęcia są realizowane zdalnie

Załącznik nr 6 Ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez studenta

Załącznik nr 7 Ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej na kierunku kosmetologia

Załącznik nr 11 Sprawozdanie z realizacji zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 12 Sprawozdanie menedżera kierunku z realizacji studenckich praktyk zawodowych

 

Akty prawne, które utraciły moc: