fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Od roku akademickiego 2017/2018 coroczną ocenę jakości kształcenia (określenie mocnych i słabych stron kształcenia) przeprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi oceny jakości kształcenia Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. Efektem prac Komisji jest przygotowywanie raportu z oceny jakości kształcenia na poziomie Uczelni.

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2022/2023

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022 

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2020/2021

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2019/2020

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2018/2019

Raport Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018Do roku akademickiego 2016/2017 coroczny raport oceny jakości kształcenia opracowywał Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Celem raportu było wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia na poziomie Uczelni oraz sformułowanie wniosków płynących z oceny.

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2012/2013