fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Ocenę jakości kształcenia na poziomie Uczelni i wydziałów przeprowadzają komisje ds. oceny jakości kształcenia.
 

Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

Zarządzenie nr 76/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz komisji ds. oceny jakości kształcenia na wydziałach

 

Skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodniczący – dr hab. Maciej Tomczak, prof. ANS w Koninie
Członkowie:
 1. dr Marcin Hundert – przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych;
 2. dr Marek Derenowski, prof. ANS w Koninie – przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 3. dr Agnieszka Andrearczyk-Woźniakowska – przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu;
 4. mgr Sylwia Malczyk – pracownik Działu Kształcenia;
 5. dr Sebastian Łukaszewski – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych;
 6. Damian Gasiecki– przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Uczelniane akty prawne powołujące Uczelnianą Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, które utraciły moc:   

Uczelniane akty prawne powołujące Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia, które utraciły moc:
 1. Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019,
 2. Zarządzenie Nr 21/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 3. Zarządzenie Nr 101/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 4. Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 5. Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 6. Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Uczelniane akty prawne powołujące Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, które utraciły moc:
 1. Uchwała Nr 22/VI/X/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 2. Uchwała Nr 110/VI/X/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 3. Uchwała Nr 233/V/IV/2014 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 4. Uchwała Nr 142/V/II/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 lutego 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 5. Uchwała Nr 92/V/XI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 6 listopada 2012 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 6. Uchwała Nr 89/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r.  w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.