fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Systematyczny wzrost znaczenia finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych i rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzą zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji. To kierunek dla zainteresowanych wszechstronnym przygotowaniem do pracy w tym sektorze.

Specjalności:

 • rachunkowość i podatki,
 • finance and accounting for business,
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • finanse ubezpieczeń i bankowość.

 

Warto studiować na kierunku finanse i rachunkowość, ponieważ:

 • znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych systematycznie wzrasta z uwagi na zjawisko tzw. finansyzacji gospodarki,
 • rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzy zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji,
 • znaczenie sektora finansowego powoduje potrzebę kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tym sektorze,
 • około 75% zajęć w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne: laboratoria, warsztaty i projekty (m.in. rynki i instrumenty finansowe; systemy informatyczne w finansach i rachunkowości; fundusze pomocowe UE; prawo pracy a koszty pracy; organizacja biura rachunkowego; sprawozdawczość i rewizja finansowa; doradztwo i pośrednictwo finansowe; nowoczesne usługi bankowe; mikrofinanse),
 • gwarantujemy profesjonalnie przygotowane zajęć przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w bankach, działach księgowości, biurach rachunkowych, biurach doradztwa finansowego, agencjach ubezpieczeń oraz w urzędach skarbowych,
 • w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów oraz przedstawiciele firm sektora finansowego.

 

Studia dadzą Ci:

 • wiedzę na temat funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także działów finansowych i działów księgowości w podmiotach prywatnych i publicznych,
 • umiejętności analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • znajomość specyfiki prawa podatkowego, bilansowego, dewizowego i  celnego oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości,
 • umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem finansowo-księgowym.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje sektora finansowego (banki i firmy ubezpieczeniowe),
 • działy finansowe i księgowe małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie na stanowiskach księgowego, analityka finansowego itp.,
 • podmioty sektora finansów publicznych, zwłaszcza w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, urzędach i izbach skarbowych.

 

studneci kierunku Finanse i rachunkowość