fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony

Zgłoszenia osobiste lub listowne należy kierować na adres: ANS w Koninie, kształcenie specjalistyczne, ul. Przyjaźni 1 (pokój nr 6), 62-510 Konin (poniedziałek-piątek, godz. 10:00-14:00).

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji:

 • ukończone technikum i zdany egzamin zawodowy lub
 • świadectwo dojrzałości
 

Zgłoszenie na kształcenie specjalistyczne powinno zawierać:

 • kwestionariusz osobowy
 • kopię świadectwa dojrzałości (w przypadku osób z maturą) /ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia specjalistycznego (dotyczy programu kształcenia: bezpieczeństwo i systemy ochrony, doradztwo dietetyczne, trener personalny oraz wizaż i stylizacja)
 • kwestionariusz ankiety dla kandydata na kształcenie specjalistyczne

Osoba przyjęta na kształcenie specjalistyczne (dotyczy programu kształcenia:  doradztwo dietetyczne oraz  wizaż i stylizacja) zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem zajęć zaświadczenia o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia specjalistycznego przez uczestnika jest zawarcie umowy o warunkach odpłatności oraz złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty.

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za kształcenie:

 • kształcenie specjalistyczne: SANTANDER  Bank Polska S.A. 3 Oddział w Koninie 94 1090 1199 0000 0001 4143 7797