fbpx
 • Czcionka: A A+ A++
 • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
 • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
 • Mapa strony: mapa strony
images/Informatyka_pliki/baner-maly-na-strone-ans.png

Dietetyka to nauka medyczna, związana z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, biochemicznymi podstawami żywienia, zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia, oceną stanu odżywienia oraz technologiami przygotowywania potraw. Odwołuje się również do farmakologii i psychologii.

Specjalności:

 • poradnictwo dietetyczne,
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej,
 • psychodietetyka,
 • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce.


 Warto studiować dietetykę, ponieważ:

 • to zawód z przyszłością – rośnie popularność zdrowego stylu życia, 
 • zdobędziesz wiedzę, będziesz realizować swoje pasje i przygotujesz się
  do udanego startu zawodowego,
 • przygotują Cię do tego nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem.


Nauczymy Cię:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup wiekowych,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,
 • dokonywania oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych. 


Perspektywy zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali,
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • placówki oświatowo-wychowawcze.

Celem studiów na kierunku dietetyka, jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego człowieka, jak i grup ludności, oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku dietetykaopanuje wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego, a także technologii przygotowywania potraw. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz doświadczenie przygotowujące do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, aktywności fizycznej oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent kierunku dietetyka o specjalności poradnictwo dietetyczne posiadać będzie dodatkowe kwalifikacje do konsultacji w zakresie żywienia człowieka, kobiet w ciąży i matek karmiących oraz w dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu, jak również wspomaganiu żywieniowym osób wykazujących zwiększoną aktywność fizyczną.

Absolwent kierunku dietetyka o specjalności psychodietetyka posiadać będzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia. Przygotowany będzie do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii. Ponadto posiadać będzie umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Absolwent kierunku dietetyka o specjalności żywienie w sporcie i odnowie biologicznej zdobędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy z osobami uprawiającymi różne formy sportu. Opracowywania programów żywieniowych wspomagających proces treningowy, udział w zawodach, jak i odnowę biologiczną.

Absolwent kierunku dietetyka o specjalności produkty ziołowe i pszczele w dietetyce posiadać będzie pogłębioną wiedzę, umiejętności w zakresie pozyskiwania surowców zielarskich, technologii otrzymywania substancji roślinnych, technologii postaci produktów ziołowych i pszczelich, oraz ich własności i zastosowania w dietetyce.

 studenci kierunku dietetyka